Utrecht verliest BV aan Leiden

Body: 
Het succesvolle Utrechtse biotechbedrijf U-BiSys BVfuseert met het Leidse IntroGene BV. Het nieuwe 150 werknemerstellende bedrijf zal zich onder de naam Crucell vestigen in eensplinternieuw laboratorium in het Leidse Bioscience Park.

De eerste fusie van een Utrechtse BV werd eind vorige weekaangekondigd in een gezamenlijke verklaring van dedirecteur-hoogleraren Valerio uit Leiden en Logtenberg uit Utrecht.Valerio wordt algemeen directeur van Crucell, Logtenberg krijgt dewetenschappelijke leiding van het bedrijf.

Als voornaamste reden voor de samenwerking noemt de Utrechtsehoogleraar immunologie dat IntroGene beschikt over een uniekenieuwe technologie om eiwitten te vermenigvuldigen in menselijkecellen. Hij verwacht dat die technologie het mogelijk zal makendoor U-BiSys geïdentificeerde antistoffen tegen bepaaldevormen van kanker op een veel effectievere manier als geneesmiddelte ontwikkelen dan op dit moment mogelijk is.

Er is volgens Logtenberg gekozen voor een fusie omdat zijnrelatief kleine bedrijf in de nieuwe combinatie veel minderfinancieel risico loopt dan wanneer het zou zijn voortgezet in zijnhuidige vorm. Over de financiële kant van de transactie doende partners overigens geen mededelingen. Maar Logtenberg, die nogvoor één dag per week in Utrecht hoogleraar blijft, laatwel doorschemeren dat hij de universiteit en het ziekenhuis (samenvoor ruim twintig procent eigenaar van U-BiSys) sterk afraadt omhun belang snel van de hand te doen, zeker nu Crucell verwacht alop niet al te lange termijn naar de beurs te zullen gaan.

De fusie en de mogelijkheid een nieuw en ruim laboratorium inLeiden te betrekken, impliceren dat U-BiSys uit Utrecht vertrekt.Logtenberg betreurt dat. "Ik heb er zeven jaar lang van gedroomd omin Utrecht een bedrijf zoals dit van de grond te krijgen. Maarondanks alle mooie beloften heeft dat nooit tot iets concreetsgeleid. Heel jammer, want ik denk dat een bedrijf als Crucell vangrote betekenis voor het Utrechtse fundamentele onderzoek hadkunnen zijn."

EH

Zie ook Achtergrond, het artikel ' TonLogtenberg verwacht veel van fusie: "Hier droom ik al zeven jaarvan"