'Utrechtse hogeschool-voorzitter moet het gevang in'

Body: 
Als oud-burgemeester Peper zich moet verantwoordenvoor zijn boekhouding, dan moet de hoogste baas van de Hogeschoolvan Utrecht, collegevoorzitter Henk de Greef, dat ook.

Zo redeneert Dick van der Lugt, docent aan de School voorJournalistiek. Zijn opleiding maakt deel uit van de Hogeschool vanUtrecht, die vorige week haar vijfjarig bestaan wilde vieren meteen feest van drie dagen non-stop. Helaas kwamen zo weinigstudenten opdagen, dat de organisatoren de stekker er na twee dagenuittrokken. De kosten: 400.000 gulden.

Van der Lugt schrijft in het hogeschoolblad Trajectum datcollegevoorzitter De Greef moet worden vervolgd wegens misbruik vangemeenschapsgeld. De docent krijgt veel reacties van collega's."Mijn mening wordt hier alom gedeeld", licht Van der Lugt toe."Zo'n feest is pure grootheidswaanzin. De Greef moet de bakin."

De Greef spreekt van een verantwoorde investering. De matigeopkomst toont volgens hem aan dat er nog geen sprake is van "eenwij-gevoel" op de hogeschool. "Om dat toch te bereiken, denken weerover om elk jaar een popconcert te organiseren", zegt zijnwoordvoerder. "Dat trok van alle activiteiten nog de meestebezoekers."

HOP, MtW