'UU moet personeel meer behagen'

Body: 
Korting op collegegeld voor medewerkers en hunkinderen. Een fietsvergoeding. Gratis toegang tot de BotanischeTuinen en het Universiteitsmuseum. Een substantile korting voormedewerkers die sporten bij Olympos. Een naar het huisadresgezonden U-blad voor zieke en gepensioneerde medewerkers. Eencadeau voor medewerkers die met de VUT of pensioen gaan. En weg metde chipkaart voor de drank- en snoepautomaten!

Dit zijn slechts enkele voorstellen uit de nota 'Naar een warmerpersoneelsbeleid' van de dienstraad van de bestuursdienst aan hethoofd van de dienst om een warmer personeelsbeleid vorm te geven.De dienstraad is verbaasd dat het college van bestuur wel rept overhet verbeteren van de kwaliteit van het personeelsbeleid maar dathiertoe weinig concrete voorstellen worden gedaan. Vandaar dat dedienstraad zelf heeft gezocht naar 'triviale zaken die kunnenbijdragen aan een vergroting van de voorgestane betrokkenheid dieverder gaan dan de bestaande pc-regeling en niet in de caostaan'.

Volgens de dienstraad zijn tevreden medewerkers de bestepr-mensen voor de universiteit. Biedt hen leuke dingen aan en zijzullen met warmte over hun werkgever spreken. Niet voor niets, zostellen de leden van de dienstraad, biedt Albert Heijn een kortingvoor medewerkers op zijn producten en mogen medewerkers enfamilieleden van de NS gratis sporen. 'Elke grote organisatie doetwat extra's om zijn personeel te behagen en vast te houden. Op eengespannen arbeidsmarkt is dat een noodzaak geworden.' Deuniversiteit zal zich daarom ook als aantrekkelijke werkgevermoeten profileren.

In oktober zal de dienstraad met haar hoofd P. Hermans over desuggesties voor een warmer personeelsbeleid spreken. Tot die tijdworden nog andere ideen van medewerkers van de bestuursdienstgenventariseerd om ook deze aan hem voor te kunnen leggen.

GK