Veertig procent studenten doet vorm van vrijwilligerswerk

Body: 
Het idee dat studenten weinig op hebben met vrijwilligerswerkklopt niet. Uit onderzoek aan de Saxion Hogescholen in Deventer enEnschede blijkt dat veertig procent onbetaald werk doet in denon-profit sector. Het gaat vaak om 'baantjes' in studenten- ensportverenigingen. Het werk van vrijwilligerscentrales heeft eennegatief imago onder de studenten. Ze denken daarbij aan "zieligeklussen, zoals het wandelen met bejaarden". De onderzoekers van deSaxion Hogeschool IJselland en Enschede en devrijwilligerscentrales in Enschede en Hengelo zijn positiefverrast. Ze hadden ingeschat dat studenten niks willen weten vanonbetaald werk. Dat is niet het geval: zestig procent zou hetwillen doen als ze meer tijd hadden.