Via verandert in Spar

Body: 
Donderdag opent de Spar haar deuren op De Uithof. In drie dagentijd is de Via veranderd in een Spar-filiaal. Volgensbedrijfsleider Rob de Kat zal er de komende tijd voor de klantennog niet veel verandering merkbaar zijn. "Het grote verschil is dater nu artikelen van het Spar-huismerk in de schappen liggen, en dathet assortiment in de toekomst meer B- en C-produkten zal gaanbevatten. Goedkopere artikelen dus."

Medewerker Piet vult aan dat er meer aandacht is voorhuishoudelijke artikelen. "Bovendien krijgen wij van de Spar devrijheid het assortiment zelf in te vullen, zodat wij het aanbodbeter kunnen aanpassen aan de wensen van de klant."

Veel studenten klaagden over de hoge prijzen van de Via. Met degoedkopere C-produkten zal aan dit bezwaar tegemoet gekomen zijn.Een groot voordeel voor de op De Uithof wonende studenten is dat dewinkel in de toekomst ook op zaterdag geopend is. Wanneer dat gaatgebeuren is nog niet zeker.

FB


[Bijschrift bij een foto]