Verdeling SURF-gelden wekt verbazing

Body: 
Teleurstelling in Utrecht vorige week. Decomputerstichting van het hoger onderwijs SURF verdeelde slechtsvier miljoen voor toepassingen van ict in het hoger onderwijs,terwijl op zeven miljoen was gerekend. Hierdoor liep in ieder gevaléén project met Utrechtse deelname een miljoen guldenmis.

"Erg verbaasd", omschrijft M. Engelbarts van Natuur- enSterrenkunde de reactie binnen haar faculteit toen de verdeling vande SURF-gelden bekend werd gemaakt. "Pas op dat moment werdduidelijk dat maar 3,5 miljoen overheidsgeld werd toegekend." Hetingediende voorstel voor de invoering van een digitalebèta-leeromgeving liep door de beslissing van SURF een miljoenaan subsidie mis. Volgens de ranking was het project op een zesdeplaats geëindigd. De eerste vier voorstellen, waaronder eeninitiatief van de Utrechtse Letterenfaculteit om samen met driepartners ict in te zetten voor schrijfvaardigheidstraining vanstudenten, hadden allen een miljoen gekregen. SURF wist daarvoorzelf nog een half miljoen extra te vinden.

Programma-manager T. Dousma van SURF begrijpt waar hetmisverstand vandaan komt. Om tot een bedrag van zeven miljoen tekomen moest het ministerie naast de 3,5 miljoen voor deuniversiteiten eenzelfde bedrag voor de hogescholen neerleggen. Hetministerie zag hier uiteindelijk vanaf omdat al eerder geld voor detoepassing van ict was overgemaakt naar de hbo-raad. En die had hetal verdeeld. Volgens Dousma zijn de betrokkenen er steeds opgewezen dat misschien maar de helft van de gehoopte zeven miljoenkon worden verdeeld.

Engelbarts vindt dat SURF erg onduidelijk is geweest. "In deoorspronkelijke projectonmschrijving is die nuancering nergensterug te vinden." Ook medewerker ict-beleid van het UniversitairStrategisch Programma (USP) H. van Dijk ging er tot voor kortvanuit dat zeven miljoen verdeeld zou worden. Hij gaat deinformatieuitwisseling met SURF onderzoeken om duidelijkheid teverschaffen.

XB