Veritas onderzoekt mishandeling student

Body: 
Studentenvereniging Veritas onderzoekt een incidenttijdens de introductie. Een van de leiders van het introductiekampzou opzettelijk een sigaret uitgedrukt hebben op de arm van eeneerstejaars student.

Het slachtoffer wilde tijdens de introductie twee weken geledenom twee uur 's nachts naar huis gaan. Volgens een getuige, zelf lidvan Veritas, kwam de eerstejaars op weg naar de uitgang n van dekampleiders tegen. Hij zou de jongen mee terug hebben willen nemennaar de andere ouderejaars, maar de eerstejaars gaf te kennen dathij weg wilde, tot ongenoegen van de kampleider. In het getouwtrekdat ontstond, zou de kampleider zijn sigaret hebben uitgedrukt opde arm van de eerstejaars. "De kampleider was bezopen", aldus degetuige. "De eerstejaars probeerde zijn arm nog weg te trekken,maar daardoor kreeg hij alleen maar een grotere brandwond. Ik wasgeschokt toen hij me vertelde wat er was gebeurd, met name toen hijde wond liet zien."

Toen de volgende dag tijdens de lunch de redactie van Vokki,'het dagelijks verschijnend pedagogisch verantwoord feutenblad',kwam vragen of er nog speciale dingen waren gebeurd, deed degetroffen student zijn verhaal. De daarop volgende dagen verschenenin Vokki reacties van verontwaardigde eerstejaars als 'meneer dekampleider: drank maakt meer kapot dan je lief is' en 'meneer dekampleider, ik wil u bij deze mededelen dat mijn angst voor udefinitief is omgeslagen in minachting'.

De kampleider en de betrokken eerstejaars waren niet beschikbaarvoor commentaar. Het bestuur van Veritas wil wel een reactie geven, maar wil inhoudelijk nog niet ingaan op wat voor hen vooralsnoggeruchten zijn. "We zijn sinds vorige week grondig en serieusbegonnen onderzoek te doen, omdat het te maken heeft met de naamvan Veritas", zegt voorzitter Carine Fortanier. "Mocht blijken datdit gerucht op waarheid berust, dan volgen passende maatregelen."Over een eventuele straf moet het bestuur zich nog beraden.

RP/CH