Verlinde naar Princeton

Body: 
Prof.dr. Erik Verlinde wordt op 1 oktober hoogleraartheoretische natuurkunde aan de Amerikaanse universiteit vanPrinceton. Verlinde, die zich heeft gespecialiseerd in de snaar- ofstringtheorie, staat te boek als een van Nederlandstoponderzoekers.

Het vertrek van Verlinde uit Utrecht komt voor insiders nietvolstrekt onverwacht. Ook twee jaar geleden was al sprake van eenmogelijk vertrek naar Princeton. Om de snaar-coryfee aan Utrecht tebinden werd toen halsoverkop besloten om een deel van hetMinnaertgebouw, dat oorspronkelijk was bestemd voor het FreudenthalInstituut van Wiskunde, vrij te maken voor het nieuwe SpinozaInstituut, waarin de groep van Verlinde een centrale positieinneemt. Die geste heeft de 37-jarige hoogleraar, die zelf nietvoor commentaar bereikbaar was, nog geen twee jaar aan Utrechtkunnen binden.

Prof.dr. H. van Himbergen, decaan van de faculteit Natuur- enSterrenkunde, betreurt het vertrek van Verlinde, maar zegttegelijkertijd blij te zijn dat in de slepende kwestie nu eindelijkduidelijkheid is gekomen. Hoewel hij anderhalf jaar geleden in hetU-blad profetische woorden sprak over de gevolgen van het feit datde Theoretische Natuurkunde in de Dieptestrategie buiten de prijzenwas gevallen ('In mijn ogen heeft de commissie voor de bestejongeren een enkele reis naar het buitenland afgestempeld'), stelthij nu dat Verlinde waarschijnlijk toch niet te houden was geweest."Voor strings is Princeton nu eenmaal het walhalla. Dat wij diecompetitie niet aankunnen, daar hoeven wij ons niet voor teschamen."

EH