Veronica maakt opnamen bij UC

Body: 
Het moest allemaal net echt zijn voor presentatrice Renate vander Zalm van het Veronica-programma 112-extra. Zij kroop in de huidvan het een bedrijfshulpverlener en had daar de afdeling Securityvan het Faciliteiten Bedrijf Utrecht voor uitgekozen. Van der Zalmmaakte zich in het opleidingsinstituut van het FBU de theorie vaneen bedrijfshulpverlener eigen en bracht die - tijdens eenontruimingsoefening van het hoofdgebouw van het University Collegein samenwerking met de FBU en het Calamiteiten Assistance Team vanUniversity College - in praktijk. Het programma wordtdonderdagavond 18 mei uitgezonden.


[Bijschrift bij een foto