Vijf faculteiten gaan feestelijk afstuderen

Body: 
Een toespraak, een drankje en een cadeautje. Dezeweek werd een aantal maatregelen bekend gemaakt die Utrechtsestudenten moeten verzekeren van een stijlvol afstuderen. Vanafseptember zal in vijf faculteiten een proef wordengehouden.

De acht voorgestelde maatregelen staan in een protocol datonlangs aan de verschillende decanen is voorgelegd. Het blijkenvooral de kleine dingen die de buluitreiking meer cachet moetengeven: een persoonlijke toespraak, een drankje en een hapje. Deafstuderenden mogen bovendien een cadeautje van het college vanbestuur tegemoet zien. Verder komt er een uniform doctoraal diplomaen kunnen studenten universitaire uitnodigingen versturen.

Het academiegebouw krijgt in de plannen een belangrijke roltoebedeeld. Niet alleen de afstudeersessies maar ook de ontvangstvan de familieleden en een borrel na afloop moeten daar gaanplaatsvinden. Tenslotte zal ook een beperkt aantal studenten eenlunch of diner mogen gebruiken in de besloten faculty club.

Studenten van de opleidingen Geneeskunde, Rechten, Natuur- enSterrenkunde, Nederlands en Pedagogiek valt vanaf september alseersten het afstuderen 'nieuwe stijl' ten deel. De bedoeling is datal naar gelang de ervaringen van de proef in deze opleidingen ookanderen de aanpak zullen overnemen.

De inspanning om de uitstraling van de buluitreiking teverbeteren past in de Utrechtse strategie om de voorzieningen voorde Utrechtse studenten op een hoger peil te brengen. "Veelfaculteiten hebben een prima ceremonie, anderen niet", aldusdirecteur communicatie dr. J. Kessels. "We wilden graag dat hetafstuderen in Utrecht gastvrij, sfeervol en feestelijk is."

XB