Voorlopige oplossing voor budgettekort kinderopvang

Body: 
In het U-blad van enige weken geleden werd gemeld dat een aantalmedewerkers een brief van bemiddelingsbureau voor kinderopvangSKOBI heeft ontvangen waarin kort samengevat werd medegedeeld dathet budget kinderopvang uitgeput is en dat personen op dewachtlijst daarom zelf een oplossing moeten vinden. Deze brief hadnooit zo verstuurd mogen worden. Inmiddels hebben de betrokkenmedewerkers een nieuwe brief ontvangen waarin de eerste brief isteruggenomen. Een gedeelte van het budget voor kinderopvang komtuit de arbeidsvoorwaardengelden, die in overeenstemming met hetLokaal Overleg worden bestemd. Daarnaast vult het college vanbestuur een groot deel aan. Het college van bestuur garandeert inafwachting van de bespreking in het Lokaal Overleg in ieder gevalsubsidie voor plaatsingen tot en met september van dit jaar.