Vrijwilligers

Body: 
Hoger opgeleiden doen vaak vrijwilligerswerk. Dat blijkt uitcijfers van het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ruimde helft zet zich regelmatig in voor een goed doel. Van de totalebevolking doet zo'n 42 procent vrijwilligerswerk. Vrijwilligerszijn gemiddeld zo'n vier uur per week in touw. Ze zijn vooral metklusjes bezig en minder met bestuurlijke zaken. Hoeveel studentenvrijwilligerswerk doen, is niet bekeken door het CBS. Maar volgensonderzoek in 1995 zette één op de vier studenten zichdestijds onbetaald in voor een maatschappelijke organisatie. In1980 was dat nog één op de drie.