VVM Café: Duurzaamheidstransitie als waardentransitie; een morele revolutie?

VVM Café

25 september 18:00-20:30, Utrecht

De transitie naar duurzaamheid vraagt niet alleen om technische, institutionele en economische systeemveranderingen, maar ook om culturele en morele aanpassingen. We moeten naar een ‘nieuw normaal’.

In eerdere bijeenkomsten hebben we geïnventariseerd welke waarden richtinggevend (moeten) zijn. In deze bijeenkomst willen we nagaan welke waarden uit het ‘huidige normaal’ minder gewicht zouden moeten krijgen en welke waarden juist aan gewicht moeten winnen: een herwaardering van onze huidige waarden. Of hebben we zelfs geheel nieuwe waarden nodig? Daarbij gaan we ook in de op vraag hoe zo’n verschuiving verloopt en welke rollen individuele en collectieve moraliteit daarbij spelen.

Na een prikkelende inleiding gaan we met elkaar in gesprek; met de zgn. X-curve van DRIFT gaan we deze waardentransities zichtbaar maken en ervaren.

Afgesloten wordt met een reflectie van een teamlid binnen het ministerie van I&W dat werkt aan een nieuwe Milieuvisie.

Programma

17:30 Ontvangst met koffie/thee

18:00 Inhoudelijk programma:

  • Korte introductie over waardentransitie en de X-curve van DRIFT.
  • Gesprek in kleine groepen over de waardentransitie: waar staan we, als het om waarden gaat? Wat zou je willen veranderen? Hoe zou dat kunnen worden gerealiseerd?
  • Plenair: conclusies trekken.
  • Reflectie van een lid van het team van I&W dat werkt aan een nieuwe Milieuvisie.

19:30 Netwerkborrel

20:30 Einde

Om je aan te melden:
https://www.vvm.info/vvmcafe/september2019