Zevende lustrum ‘Het getal zeven in de middeleeuwen’

In 2019 bestaat Firapeel 35 jaar! Om dit heuglijke feit te vieren vindt op zaterdag 12 oktober een themamiddag rondom ‘Het getal zeven in de middeleeuwen’ plaats. Dit getal staat niet alleen centraal vanwege het zevende lustrum, ook zal deze middag ingaan op de invloed die het getal zeven had op verschillende gebieden in de middeleeuwen. Drie wetenschappelijke lezingen over het getal zeven in de muziek, in de vrije kunsten (artes liberales) en in het werk van kunstenaar Jeroen Bosch zullen het thema verder toelichten. Daarnaast zijn er muzikale optredens en vindt er een middeleeuwse wapendemonstratie plaats. De feestelijke middag wordt afgesloten met een borrel.

De organisatie nodigt geïnteresseerden via deze weg alvast van harte uit om 12 oktober vrij te houden in de agenda en deel te nemen aan deze bijzondere lustrumdag.

Datum: zaterdag 12 oktober
Tijd: inloop vanaf 13:30, lustrumviering inclusief receptie tot 18:00
Plaats: Lutherse Kerk, Hamburgerstraat 9, Utrecht
Aanmelden: info@firapeel.nl of Postbus 403, 3500 AK Utrecht o.v.v. Lustrumviering
Kosten: ca. € 20