Zomervakantie U-blad van 6 juli tot 24 augustus

Body: 
Donderdag 6 juli verschijnt het laaste U-blad van dit seizoen.Het eerste nummer na de grote vakantie komt op 31 augustus uit.Ukjes voor dit nummer dienen uiterlijk 24 augustus voor twaalf uurop de redactie aanwezig te zijn. Over het aanleveren vanfaculteitsberichten wordt u nader geïnformeerd.