De begrijpelijke teksten van Gerdineke van Silfhout

Body: 

“Wist je dat 25 procent van de vmbo’ers te weinig van hun studieboeken begrijpt?” Gerdineke van Silfhout doet als aio bij taalkunde op de Korte Nieuwstraat onderzoek naar de begrijpelijkheid van studieteksten voor het voortgezet onderwijs. “De meeste teksten in studieboeken voor het vmbo worden vaak geschreven op intuïtie en op basis van algemene schrijfadviezen, niet op basis van tekstonderzoek.

“Wist je dat 25 procent van de vmbo’ers te weinig van hun studieboeken begrijpt?” Gerdineke van Silfhout doet als aio bij taalkunde op de Korte Nieuwstraat onderzoek naar de begrijpelijkheid van studieteksten voor het voortgezet onderwijs. “De meeste teksten in studieboeken voor het vmbo worden vaak geschreven op intuïtie en op basis van algemene schrijfadviezen, niet op basis van tekstonderzoek.

Schrijvers gebruiken heel veel korte zinnen, terwijl er nooit is aangetoond dat dit werkt. Soms beginnen ze iedere zin zelfs op een nieuwe regel, maar dan doen lezers juist langer over een tekst.”

Gerdineke verzamelt gedurende 3 à 4 weken per jaar data op middelbare scholen in het hele land. Het onderzoek wordt gedaan met behulp van een ‘eye-tracker’: “Scholieren krijgen verschillende teksten voorgeschoteld, bijvoorbeeld één met en één zonder signaalwoorden. De eye-tracker volgt hun oogbewegingen en legt het hele ‘leesspoor’ vast. Zo kunnen we precies zien hoe scholieren een tekst lezen en waar ze moeite mee hebben.”

Facebook Twitter Whatsapp Mail