De bestuurskamer van Bert van der Zwaan

Body: 

“Als je alles doet wat studenten graag zouden willen, dan weet ik niet of je een mooiere wereld zou krijgen.” Prof. Dr. Bert van der Zwaan is rector magnificus en lid van het College van Bestuur. “Maar dat geldt overigens ook voor docenten”, voegt hij eraan toe.

“Als je alles doet wat studenten graag zouden willen, dan weet ik niet of je een mooiere wereld zou krijgen.” Prof. Dr. Bert van der Zwaan is rector magnificus en lid van het College van Bestuur. “Maar dat geldt overigens ook voor docenten”, voegt hij eraan toe.

Zijn zonnige kamer bevindt zich op de vijfde verdieping van het bestuursgebouw. ‘Praten en luisteren’ zijn kernwoorden bij Van der Zwaan. Van een kloof tussen het College van Bestuur en de werkvloer, zoals die onlangs nog pijnlijk aan het licht kwam bij de Vrije Universiteit, is bij de UU volgens hem geen sprake. “Dat is hier echt anders; je moet je met zaken op alle niveaus willen bemoeien. Ik overleg met onderwijsdirecteuren, decanen, docenten en studenten over onderwijskwaliteit, over onderzoeksspeerpunten met ‘onze toppers’, ofwel: belangrijke onderzoeksgroepen en onderzoekers.”

Van der Zwaan is zijn geologische achtergrond niet vergeten. Staand bij zijn boekenkast vertelt hij: “Ik lees nog altijd veel, maar er gebeurt zoveel in mijn vakgebied, dat houd je niet bij.” Lachend: “Ik weet niet waar ik na het rectoraat nog toe in staat ben, maar ik zou wel weer willen schrijven. En onderwijs geven; dat is het leukste wat er is op de universiteit, zó inspirerend.”

Facebook Twitter Whatsapp Mail