De werkplek van Geurt Henk Spruyt

Body: 

Studenten van de REBO-faculteit: opgelet! Ken je masterstudent Geurt Henk Spruyt al? Of ten minste zijn functie? Als assessor gaat hij jullie belangen vertegenwoordigen.

Studenten van de REBO-faculteit: opgelet! Ken je masterstudent Geurt Henk Spruyt al? Of ten minste zijn functie? Als assessor gaat hij jullie belangen vertegenwoordigen.

We staan voor ‘Drift 15’: het gebouw van het bestuur van de REBO-faculteit. De afkorting staat voor Recht, Economie en Bestuurs- en Organisatiewetenschap en masterstudent Geurt Henk Spruyt is sinds half augustus een jaar lang assessor voor deze faculteit:

“Veel studenten kennen deze functie niet, terwijl ik er juist ben om hun belangen te behartigen. Ik vergader mee met het faculteitsbestuur en kan op zulke momenten invloed uitoefenen op het besluitvormingsproces. In dit jaar houd ik me met name bezig met twee projecten: ‘internationalisering’ en ‘studierendement’. Dat laatste vind ik altijd zo’n vervelend woord, maar ik weet er ook niet echt een synoniem voor.”

De twee projecten houden in dat de studies binnen de faculteit een groter internationaal vakaanbod moeten ontwikkelen en dat studenten hun studie sneller moeten doorlopen. “Langstuderen kost de faculteit gewoon geld.”

Facebook Twitter Whatsapp Mail