De werkplek: De ontmoetingsruimte van Rob Bolder

Body: 

“Die crisis duurt nog wel even, 2014 wordt een kwakkeljaar.” Rob Bolder zegt het met een serieuze blik. Bolder is universitair docent Internationale Economie en zijn werkkamer bevindt zich in het Adam Smithgebouw op het terrein van het University College.

“Die crisis duurt nog wel even, 2014 wordt een kwakkeljaar.” Rob Bolder zegt het met een serieuze blik. Bolder is universitair docent Internationale Economie en zijn werkkamer bevindt zich in het Adam Smithgebouw op het terrein van het University College.

De tafel in het midden van zijn gedeelde werkkamer is een ontmoetingsplek: “Hier heb ik echt contact met mijn studenten. Hun emoties en beleving kom ik hier aan tafel tegen. Dat heb je niet als je alleen voor een grote hoorcollegezaal staat.”

In een ver verleden was hij aardrijkskundeleraar. Als “laatbloeier” studeerde hij economie in Amsterdam en nu werkt hij alweer meer dan tien jaar bij de UU. Hoe ziet hij als econoom de huidige crisis? “We maken er bij in het onderwijs dankbaar gebruik van. Vooral het internationale aspect is voor mijn vakgebied razend interessant. Je merkt ook dat studenten het fantastisch vinden om er over te leren. In een derdejaarsvak laten we ze bijvoorbeeld debatteren over de ‘eurocrisis’. Ze krijgen meer inzicht in de actualiteit en daar worden ze enthousiast van.”

Als universitair docent bij Economie wordt hij zelf niet direct geraakt door de crisis. “Er zijn gelukkig ieder jaar genoeg studenten die Economie willen studeren,” zegt hij lachend. “Zo nu en dan denk ik wel eens ‘wat moeten we met al die economen?’, maar dat het onderwijs door die grote toestroom slechter zou zijn, daar ben ik het niet mee eens. Ik ben niet pessimistisch over het Nederlandse academische onderwijs.

De variatie binnen de studentenpopulatie is groot, maar dat was het tien jaar geleden ook al. Wij hebben hier bij Economie een hele duidelijke focus en de kwaliteit van het onderwijs is constant een onderwerp van gesprek binnen de UU. Je moet alert blijven, dat is heel belangrijk.” Wat is volgens hem goed onderwijs? “Studenten moeten goed leren schrijven, presenteren, analytisch nadenken en debatteren. Dat laatste, daar draait het in de wetenschap ook om.” 

Facebook Twitter Whatsapp Mail