Het internationale zeerecht van Alex Oude Elferink

Wie bent u en wat doet u ?
Mijn naam is Alex Oude Elferink en ik ben directeur van het Nederlands Instituut voor het Recht van de Zee (Netherlands Institute for the Law of the Sea, Nilos) een onderdeel van Rechtsgeleerdheid. Daarnaast ben ik hoogleraar Recht van de zee aan de Universiteit van Tromsø in Noorwegen.

Ik doe onderzoek naar het rechtsregime van de oceanen, ofwel welk recht in die wateren geldt. De laatste jaren ben ik onder andere veel bezig geweest met de afbakening van het continentale plat. Welke gedeelte van de zee hoort nog bij het continent? Vooral in het Noordpoolgebied trekt dit onderwerp veel media-aandacht. Zo plantten de Russen hun vlag in 2007 op de bodem van de Noordpool in 2007, maar juridisch gezien is dat betekenisloos.

Waar is deze werkplek?
Achter Sint Pieter 200. Op de tweede verdieping met uitzicht op het binnenplein. Mooie werkplek in het centrum van Utrecht.

Wat is opvallend aan deze afbeelding?
Het boek dat ik vasthoud is het resultaat van een onderzoek naar de afbakening van het continentale plat tussen Nederland. Duitsland en Denemarken in de Noordzee, waar ik met tussenpozen sinds 2002 mee bezig ben geweest ; het boek is uit 2013.

Op tafel staan nog de mappen met fotokopieën van de archiefstukken van met name de Ministeries van Buitenlandse Zaken van de drie landen. Hierop is mijn onderzoek gebaseerd; 

De foto die je ziet heb ik zelf in Mauritius genomen toen ik daar was voor advieswerk. Een van de mooiste aspecten van mijn werk zijn de vele internationale contacten.

Tags: de werkplek

Advertentie