Het nieuwe meetapparaat voor katalysatoren van Korneel Cats

Body: 

Korneel Cats is promovendus en doet onderzoek naar katalysatoren. Een nieuw meetapparaat maakt het mogelijk katalysatoren in ongekend detail te kunnen bestuderen.

Korneel Cats is promovendus en doet onderzoek naar katalysatoren. Een nieuw meetapparaat maakt het mogelijk katalysatoren in ongekend detail te kunnen bestuderen.

Wie ben je en wat doe je?
Mijn naam is Korneel Cats en ik ben promovendus in de vakgroep Anorganische Chemie en Katalyse. Katalyse is enorm belangrijk voor de samenleving, aangezien naar schatting 80 procent van alle producten op enig moment een katalysator tegenkomt. 

In onze vakgroep wordt veel onderzoek gedaan naar katalysatoren (stoffen die een chemische reactie versnellen, zonder zelf gebruikt te worden). We onderzoeken onder andere hoe katalysatoren precies werken, waarom ze hun katalytische activiteit verliezen en hoe katalysatoren verbeterd kunnen worden. Ook worden er compleet nieuwe processen ontwikkeld, bijvoorbeeld hoe we biomassa kunnen omzetten in chemicaliën.

Mijn project gaat over het Fischer-Tropsch process, waarbij alternatieve energiebronnen zoals aardgas, kolen of biomassa worden omgezet in vloeibare brandstoffen zoals diesel.

De katalysator die we hierbij gebruiken heeft als nadeel dat de katalytische activiteit in de loop der tijd achteruit gaat. Het gevolg is dat eens in de zoveel tijd de fabriek stilgelegd moet worden om de katalysator te vervangen. 

Dit is een erg kostbare, inefficiënte en milieubelastende bezigheid. Met behulp van geavanceerde  röntgenmicroscopie en -diffractie proberen we te achterhalen waardoor de deactivatie van de katalysator veroorzaakt wordt. 

Waar is deze werkplek?
Deze werkplek bevindt zich in het röntgendiffractielokaal in het David de Wiedgebouw.

Wat is er opvallend aan deze plek of jou onderzoek?
Het opvallende aan deze werkplek is dat we met dit nieuwe apparaat de katalysatoren in ongekend detail kunnen bestuderen.

In het verleden moesten we voor dergelijke experimenten uitwijken naar grote onderzoekscentra in het buitenland, maar nu kunnen we de experimenten “gewoon” in Utrecht uitvoeren. We hoeven hierdoor  niet langer  voorstellen te schrijven met het verzoek gebruik te maken van de apparatuur elders. Het was  dan altijd maar de vraag of we tijd toegewezen kregen.

Met het nieuwe apparaat in huis is het nu mogelijk om de katalysator gedurende langere tijd te bestuderen, iets wat in het verleden niet kon vanwege de beperkte meettijd.

Facebook Twitter Whatsapp Mail