De strike-slip bewegingen van Stefan Peeters

Body: 

Masterstudent Stefan Peeters doet voor TNO onderzoek in het Tektonieklab bij Geowetenschappen om te ontdekken welke invloed de strike-slip bewegingen van de aardkorst heeft gehad op de Nederlandse ondergrond.

Masterstudent Stefan Peeters doet voor TNO onderzoek in het Tektonieklab bij Geowetenschappen om te ontdekken welke invloed de strike-slip bewegingen van de aardkorst heeft gehad op de Nederlandse ondergrond.

Wie ben je en wat doe je?
"Mijn naam is Stefan Peeters. Ik ben een masterstudent aan de opleiding Earth structure and dynamics, die deel uitmaakt van de faculteit Geowetenschappen. Momenteel ben ik bezig met de laatste fase van mijn opleiding en schrijf ik mijn scriptie bij TNO. Mijn scriptie gaat over strike-slip bewegingen in de Nederlandse ondergrond. Bij strike-slip bewegingen verschuiven twee blokken van de aardkorst horizontaal langs elkaar. Dit gebeurt als gevolg van tectonische krachten.

"Het doel van dit onderzoek is om beter inzicht te krijgen in de timing van dergelijke bewegingen en in de hoeveelheid verplaatsing die plaats heeft gevonden langs het breukvlak van de aade. Hiervoor gebruik ik seismische data (een soort van echogram van de ondergrond) en data die is verzameld tijdens olie en gas boringen. Ook probeer ik beter inzicht te krijgen in de structurele evolutie van deze strike-slip breuken en in de interactie van strike-slip breuken met zoutstructuren in de Nederlandse ondergrond. Voor dit laatste punt maak ik gebruik van experimentele modellen."

Waar is deze werkplek?
"Dit is het Tektonieklab van de faculteit Geowetenschappen. Hier worden experimenten uitgevoerd om bewegingen in de aardkorst te simuleren. Om deze bewegingen te simuleren wordt gebruik gemaakt van verschillende lagen materialen die min of meer op dezelfde manier vervormen (deformeren) dan materialen in de natuur. Om een brekend gesteente na te bootsen wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van quartz en/of veldspaat zand. Om zout na te bootsen, dat onder geologische omstandigheden die eigenschap bezit om langzaam te vloeien/stromen, wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten synthetisch siliconenmateriaal."

Wat is er bijzonder aan deze plek/dit onderzoek?
"Afgezien van wetenschappelijke interesse, komt een groot deel van onze energie, water en delfstoffen uit de Nederlandse ondergrond. Het is dus van belang om zo veel mogelijk over de ondergrond te weten en over de evolutie die deze heeft doorgemaakt. Want hoe vlak en regelmatig het Nederlandse landschap er tegenwoordig ook uitziet, door de geologische geschiedenis heen hebben zich verschillende fases van bewegingen (deformatie-fases) voorgedaan in de Nederlandse ondergrond. Strike-slip bewegingen worden hierbij dikwijls over het hoofd gezien omdat ze lastig te herkennen zijn, vanwege het feit dat bewegingen alleen horizontaal plaatsgevonden hebben.

"Experimenten zoals uitgevoerd in het Tektonieklab kunnen bijdragen tot een beter inzicht in deze bewegingen. Want hoewel ze slechts een eerste benadering zijn van complexe natuurlijke processen, is het grote voordeel dat dergelijke experimenten je in staat stellen om de structurele evolutie van een bepaald proces (in dit geval de vorming van strike-slip breuken en hun interactie met zoutstructuren) te bestuderen, terwijl je in de natuur slechts het eindproduct kunt aanschouwen."

Facebook Twitter Whatsapp Mail