De gekleurde taalmethode van Manuela Pinto

Body: 

Manuela Pinto ging naar een basisschool met haar nieuwe methode om de receptieve woordenschat van Nederlandse en anderstalige kinderen te testen.

Manuela Pinto ging naar een basisschool met haar nieuwe methode om de receptieve woordenschat van Nederlandse en anderstalige kinderen te testen.

Wie ben je en wat doe je?
“Ik ben psycholinguïst gespecialiseerd in de studie van grammaticaontwikkeling in de tweede taal, dus in hoe jonge kinderen en volwassenen twee of meerdere talen leren.”

Waar is deze werkplek?
“Deze werkplek is in de Mozaïekschool in Utrecht, een taalschool waar anderstalige kinderen Nederlands leren voordat ze naar het reguliere onderwijs kunnen doorstromen.”

Wat is er bijzonder aan jouw onderzoek of aan deze werkplek?
“Mijn collega Shalom Zuckerman en ik hebben een nieuwe methode bedacht om taalbegrip te testen: de Coloring Book Methode. Van deze methode hebben we nu een webapplicatie gemaakt om de receptieve woordenschat van Nederlandstalige én anderstalige kinderen te kunnen meten en vergelijken. Vandaag hebben we op deze school dertig anderstalige kinderen getest en het blijkt dat deze methode echt goed werkt. En de kinderen vonden het ontzettend leuk om te doen ook!”
 

Facebook Twitter Whatsapp Mail