De rode draad van Erna Kas

Body: 

Programmaleider Erna Kas houdt zich vooral bezig met onderzoeksbeleid en het naar buiten brengen van de onderzoeksverhalen van de faculteit Geesteswetenschappen. Net voor haar pensionering ziet ze dat de UU als een rode draad door haar leven heeft gelopen.

Programmaleider Erna Kas houdt zich vooral bezig met onderzoeksbeleid en het naar buiten brengen van de onderzoeksverhalen van de faculteit Geesteswetenschappen. Net voor haar pensionering ziet ze dat de UU als een rode draad door haar leven heeft gelopen.

Wie ben je en wat doe je?
"Mijn naam is Erna Kas en tot mijn pensionering in april werk ik bij de faculteit Geesteswetenschappen als programmaleider onderzoeksbeleid. Ik houd mij bezig met de positionering van ons onderzoek binnen en buiten de universiteit. Ook de systematiek rond de verdeling van de eerste geldstroominkomsten zit in mijn pakket en de kwaliteitszorg waarbij met name de narratives rond kennisvalorisatie een grotere rol gaan spelen dan voorheen. Tot slot heb ik het promovendibeleid onder mijn hoede waarbij ik, in samenwerking met collega’s, ook veel concrete taken uitvoer zoals bijvoorbeeld de organisatie van de vaardigheidscursussen, de aanmelding bij de landelijke onderzoekscholen en het bijhouden van de intranetpagina."

Waar is deze werkplek?
"Ik sta op de hoek van Pausdam en Kromme Nieuwe Gracht met mijn rug naar Paushuize. Vanuit deze positie valt de Dom natuurlijk direct in beeld, maar de clou is mijn werkkamer: tweede raam links op de eerste verdieping. Als je erop in zou zoemen, zou je aan de muur een poster van een aquarel van Anna Sybilla Merian zien. Zij was een kunstenares en entomologe die al in 1699 met haar dochter naar Suriname trok om daar de natuur te bestuderen en deze vast te leggen in de  meest prachtige tekeningen van planten met bijbehorende insecten.

"Vanuit de straat zie je gelukkig niet wat voor troep het is op mijn bureau, al kan ik tussen al die stapels (bijna) altijd alles snel vinden. Die moderne clean desk policy is duidelijk niet aan mij besteed."

Wat is er bijzonder aan het werk bij de UU?
"
Bijzonder voor mij is in ieder geval dat de UU als een rode draad door mijn volwassen leven loopt. Van student Biologie waarbij ik mij niet alleen academisch heb kunnen ontwikkelen, maar ook veel breder via diverse actiegroepen (bon ton in die tijd) en als studentlid van subfaculteitsraad en –bestuur. Daarna ging ik werken bij het Nederlands Genootschap Vrouwenstudies waarbij ik via de Europese en wereldwijde netwerken veel internationale ervaring op deed, maar vanwege de liaison met de UU ook de band met de ‘alma mater’ kon behouden onder andere via mijn lidmaatschap van de Universiteitsraad.

"Vervolgens keerde ik weer helemaal terug in de ‘moeder godin’ schoot door mijn baan bij Wijsbegeerte, toen nog een zelfstandige faculteit, waarbij de draad wat grijzer werd toen we van het College van Bestuur moesten fuseren met Letteren en Godgeleerdheid.

"Tot slot dus naar de faculteit Geesteswetenschappen, begonnen als kwartiermaker en hoofd Onderwijs en Studentzaken en overgestapt naar Onderzoekbeleid. Met name door de samenwerking hier met zoveel fijne collega’s is de draad weer volop rood gekleurd geraakt. Heel bijzonder is dat de UU, in dit geval in de persoon van Wieke Eefting (hoofd van mijn afdeling) heeft willen investeren in mijn loopbaan na mijn pensioen waardoor ik nu met een coach de wereld van de Raden van Advies en dergelijke aan het verkennen ben onder het motto ‘op naar een rode draad buiten de UU’."

Facebook Twitter Whatsapp Mail