De bruinvissen van Lonneke IJsseldijk

Body: 

Waarom spoelen er in Nederland bruinvissen aan en in hoeverre is de mens de oorzaak daarvan. Dat is wat Lonneke IJsseldijk, biologe van de afdeling pathobiologie van de faculteit Diergeneeskunde onderzoekt.

Wie ben je en wat doe je? 
"Ik ben Lonneke IJsseldijk, biologe en werkzaam bij de afdeling pathobiologie van de faculteit Diergeneeskunde. Hier werk ik aan gestrande zeezoogdieren en onderzoek ik waarom er onder andere jaarlijks zoveel bruinvissen aanspoelen op de Nederlandse kust."

Waar is deze werkplek of waar werk je zo al?
"Het onderzoek naar bruinvissen vindt plaats in de sectiezaal van de afdeling pathologie. Ik ben dus voornamelijk in het Androculus gebouw te vinden! Wanneer er grote walvisachtigen stranden, zoals potvissen, doen we onderzoek ter plaatsen en staan we met de voeten in het zand."

Wat is er interessant of belangrijk aan dit werk?
"
In Nederland zijn bruinvissen beschermd en dus hebben we een wettelijke verplichting om te onderzoeken hoeveel dieren sterven als gevolg van menselijk handelen, zoals bijvoorbeeld als bijvangst in de visserij of door plastics.

Ook komen er veel vragen vanuit de maatschappij, bijvoorbeeld wanneer grote walvissen aanspoelen. Heel Nederland lijkt dan geïnteresseerd in de stranding en vraagt zich af of deze dieren te redden zijn of wat er gebeurt wanneer zo’n dier overlijdt. Ons onderzoek ondersteunt het ministerie in het beantwoorden van deze vragen."

Meer info over het onderzoek is te vinden op: www.uu.nl/strandingsonderzoek

Facebook Twitter Whatsapp Mail