UvA-decaan spant procedure aan tegen studentenraad

Het bestuur van de faculteit Geesteswetenschappen van de UvA spant bij de landelijke geschillencommissie een procedure aan tegen de facultaire studentenraad omdat de raad weigert in te stemmen met de nieuwe facultaire Onderwijs- en Examen Regeling voor de bacheloropleidingen.

Bron: Folia

Advertentie