Alle Utrechtse hoogleraren in Catalogus Professorum

Body: 

Bij 2600 hoogleraren heeft de Universiteit Utrecht gehad vanaf de oprichting in 1636. Ze staan nu in de Catalogus Professorum Academiae Rheno-Traiectinae die tijdens de dies op 25 maart officieel wordt geopend.

Ronald Plasterk, wanneer was die ook al weer hoogleraar in Utrecht? En waar heeft hij zijn middelbare school gedaan? F.C. Donders is een bekende naam, maar wanneer leefde die en waar was hij hoogleraar in? We kennen Minnaert van het Minnaertgebouw, maar wat was het vakgebied van deze Utrechtse hoogleraar?

Bij 2600 hoogleraren heeft de Universiteit Utrecht gehad vanaf de oprichting in 1636. Ze staan nu in de Catalogus Professorum Academiae Rheno-Traiectinae die tijdens de dies op 25 maart officieel wordt geopend.

Ronald Plasterk, wanneer was die ook al weer hoogleraar in Utrecht? En waar heeft hij zijn middelbare school gedaan? F.C. Donders is een bekende naam, maar wanneer leefde die en waar was hij hoogleraar in? We kennen Minnaert van het Minnaertgebouw, maar wat was het vakgebied van deze Utrechtse hoogleraar?

Het zijn allemaal vragen die je kunt beantwoorden door een kijkje te nemen op de site van de catalogus. “Wij kregen best veel vragen over mensen die ooit in Utrecht zijn geweest. Door al die informatie te verzamelen, kan iedereen dat zelf opzoeken”, aldus Leen Dorsman, hoogleraar universiteitsgeschiedenis en leider van het project.

Veel medewerkers en studenten hebben de archieven van de universiteit doorgeploegd om een schat van informatie boven water te krijgen. Zo staat er welke opleiding ze gevolg hebben, waar hun promotie over ging, wat hun leerstoel was en waar ze heen gingen na hun vertrek. Maar ook geboorte- en sterfdatum is te vinden.

Dorsman: “Met de Catalogus Professorum is het bijvoorbeeld mogelijk om via de leeropdrachten inzicht te krijgen in thema's die men in een zekere periode belangrijk vond. Maar ook in hoeverre de universiteit een open instelling is die buitenstaanders toelaat in haar rangen. Waar kwamen al die vaste en tijdelijke hoogleraren vandaan?”

Het was een hele klus om al die gegevens te verzamelen. “Opvallend is dat het moeilijker werd naarmate we dichterbij het heden kwamen. Niet alle faculteiten hebben de gegevens van hun (voormalige) professoren paraat. Zo kwamen we een hoogleraar tegen die nu 107 jaar zou zijn, maar volgens de gegevens van de faculteit nog niet was overleden.”

Het project is opgezet in het kader van het lustrum van de Universiteit Utrecht. De meerwaarde is groter en het is ook de bedoeling dat alle nieuwe benoemingen in de catalogus worden opgenomen.

De catalogus is vanaf 26 maart voor het publiek toegankelijk

RA

Facebook Twitter Whatsapp Mail