Foto: Robert Oosterbroek

‘Bouw in het Utrecht Science Park ook woningen voor medewerkers’

Body: 

Op het Utrecht Science Park (USP) werken de meeste mensen in vergelijking met andere scienceparken in Nederland. Toch ziet Jan Henk van der Velden, directeur van het USP, mogelijkheden voor een uitbreiding van de werkgelegenheid en zou hij graag zien dat er in De Uithof woningen voor medewerkers verrijzen.

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) inventariseert om de vier jaar wat de meerwaarde van scienceparken in Nederland is op het gebied van innovatie en werkgelegenheid. Deze week maakte het ministerie de conclusies bekend (pdf). In Nederland zijn  35 scienceparken, waarvan een deel volwassen en deel nog in de groei is. De grootste scienceparken zijn verbonden met de plaatselijke universiteit.

Spanningsveld universiteit en commercie
De onderzoekers concluderen dat campussen in Nederland groeimotoren zijn van innovatie, bedrijvigheid en werkgelegenheid. Het lukt de scienceparken steeds beter om kennisinstellingen en technologisch hoogwaardige bedrijven en hun spin-offs samen te krijgen. De onderzoekers constateren wel dat er een spanningsveld bestaat tussen universiteitsgerelateerde activiteiten en een (commerciële) ontwikkeling van de campus. Verder zijn er problemen met het bouwen van vastgoed en de bereikbaarheid.

Als je kijkt naar het totaal aantal arbeidsplekken heeft Utrecht de grootste campus, gevolgd door Groningen en Leiden. De bedrijfsmatigheid is juist weer groter in Eindhoven, Twente en Leiden. Over de hele linie is de groei van bedrijvigheid op de scienceparken zo’n 30 procent.

Steeds meer arbeidsplaatsen
Jan Henk van der Velden, directeur van het Utrechtse Sciencepark, vindt dat het rapport de meerwaarde van scienceparken goed onder woorden brengt. “In Utrecht werken zo’n 27.000 mensen op het sciencepark. Die zijn zowel verbonden aan kennisinstellingen als aan innovatieve bedrijven. De bijna duizend extra arbeidsplaatsen  van het Prinses Máxima Centrum zijn daar al bij opgeteld.” Utrecht groeit ook nog meer groei door de voorgenomen bouw vanhet zogenoemde Acceleratorgebouw, een pand waarin  Research & Developmentbedrijven ruimten met laboratoriumfaciliteiten kunnen huren.

In het rapport wordt een onderscheid gemaakt tussen kennisinstellingen en bedrijven. Van der Velden vindt voor het belang van werkgelegenheid zo’n onderscheid niet nodig. “Zo’n Prinses Máxima Centrum of het RIVM gelden als zorg- of kennisinstelling en niet als bedrijf, maar ze hebben wel een belangrijke functie als je kijkt naar werkgelegenheid, innovatie en de aantrekkingskracht voor bedrijven.Voor het Utrecht Science Park zou het goed zijn als het aantal bedrijven nog gaat groeien.”

Woningen voor medewerkers
Van der Velden maakt zich ook sterk voor de uitbreiding van de campus met woningen voor medewerkers. “Nu wonen er vooral studenten, maar als je hier naast extra studentenwoningen, ook woningen kunt bouwen voor starters en tijdelijke medewerkers van organisaties in het USP, bijvoorbeeld uit het buitenland, zou dat geweldig zijn. Het vinden van woonruimte in Utrecht is nu een drempel voor mensen van buiten. Met huurwoningen op het sciencepark zou je dit kunnen voorkomen.”

Het idee is niet nieuw, geeft Van der Velden aan. Maar in zijn ogen worden nu in de planvorming wel stappen gezet om daar serieus mee aan de slag te gaan. 

Facebook Twitter Whatsapp Mail