Kinderen van groep 7 van de Ariënsschool tijdens fotoproject 'Kinderen zetten hun wijk op de kaart' van Stichting Move

‘Studiepunten voor sociaal ondernemende studenten’

Body: 

Geef studiepunten aan studenten die vanuit sociale bewogenheid hun omgeving willen verbeteren. Dat is een van de aanbevelingen in een rapport over sociaal ondernemerschap.

Geef studiepunten aan studenten die vanuit sociale bewogenheid hun omgeving willen verbeteren. Dat is één van de aanbevelingen in een rapport over sociaal ondernemerschap onder studenten dat dinsdag werd gepresenteerd.

Hoe kunnen studenten gemotiveerd worden om sociaal ondernemer te worden? Het onderzoek 'Onderneem op sociaal ondernemen!' (pdf), dat in opdracht van de Utrecht Development Board (UDB) is uitgevoerd, probeert een antwoord op die vraag te geven.

Volgens de UDB kan Utrecht veel baat hebben bij de grote studentenpopulatie. Een jonge, hoogopgeleide bevolking heeft vaak een positief effect op de economische ontwikkeling en de aantrekkelijkheid van de stad. Het is daarom goed als studenten hun energie en kennis willen inzetten voor de stad.

Er gebeurt al het nodige op het gebied van sociaal ondernemerschap. De studentenorganisaties in het onlangs geopende The Office aan de Heidelberglaan worden vaak als voorbeeld aangehaald. Zo is er Stichting Move, dat samen met studentensportverenigingen activiteiten organiseert met en voor kinderen in achterstandswijken

Maar wat is sociaal ondernemerschap nou precies? De schrijvers van het rapport vonden de buzzterm ‘sociaal ondernemerschap’ moeilijk in een definitie te vangen. Onder sociaal ondernemende studenten wordt nu in het onderzoek grofweg verstaan: studenten die maatschappelijke initiatieven ontplooien omdat ze innovatieve oplossingen willen bedenken en een maatschappelijke bijdrage willen leveren.

Om sociaal ondernemerschap te stimuleren, zouden de hogeschool en de universiteit meer kunnen doen, concluderen de onderzoekers op basis van hun bevindingen. Op dit moment is de prestatie- en studiedruk in het onderwijs een belemmerende factor voor studenten. Bovendien weten studenten weinig over sociaal ondernemerschap. Veel studenten zeggen in een enquête die gehouden is behoefte te hebben aan meer praktische informatie en kennis, maar ook aan begeleiding.

Hoewel verschillende opleidingen binnen de UU al vakken over sociaal ondernemerschap aanbieden, zeggen veel studenten hiervan niet op de hoogte te zijn. Veel respondenten in het onderzoek geven daarom aan graag meer praktische vakken op dat gebied te zien. Meer dan 60 procent van de respondenten van de enquête zegt daarin geïnteresseerd te zijn. Ook de mogelijkheid van het aanbieden van een summerschool wordt daarbij geopperd. 

Een andere manier om sociaal ondernemerschap te stimuleren is volgens de onderzoekers het verstrekken van studiepunten aan studenten die aantoonbaar actief zijn op dit vlak. De onderwijsinstellingen zouden verder meer voorlichting kunnen geven over sociaal ondernemerschap. Sociaal ondernemende studenten kunnen daarbij als rolmodel dienen voor andere studenten.

Volgens de onderzoekers kan er sprake zijn van een ‘win-winsituatie’. Studenten geven immers aan dat zij veel leren van sociaal ondernemerschap. Ze doen werkervaring op, zijn bewust bezig met hun toekomst, leren samenwerken, werken aan hun cv en weten soms zelfs een inkomen te verwerven via hun activiteiten.

UBD-voorzitter Trude Maas schrijft in een opiniebijdrage op DUB: “Uit het onderzoek dat de UDB liet doen, blijkt dat de opleidingen in deze stad een tandje bij kunnen zetten om de studenten te helpen in hun ambities. Een terechte investering waar iedereen beter van wordt. De inwoners van de stad Utrecht, de studenten, vele organisaties, bedrijven en de gemeente zelf.”

*update* De UU lanceert woensdag het Social Entrepeneurship Initiative. De bedoeling is sociaal ondernemerschap te stimuleren door de kennis binnen de UU  te bundelen. Dit moet de mogelijkheden om in het onderwijs en onderzoek iets met sociaal ondernemerschap te doen vergroten.

Facebook Twitter Whatsapp Mail