21 hbo-bestuurders boven balkenendenorm

Body: 

In 2011 ontvingen 21 hogeschoolbestuurders een topinkomen boven de balkenendenorm van 193.000 euro. Hun salaris moet de komende jaren flink omlaag.

In 2011 ontvingen 21 hogeschoolbestuurders een topinkomen boven de balkenendenorm van 193.000 euro. Hun salaris moet de komende jaren flink omlaag.

Voormalig collegevoorzitter Geert Dales van hogeschool Inholland, die in 2011 uit dienst trad, verdiende het meest: 248.872 euro. Zijn “ontslagvergoeding c.q. schadeloosstelling” werd als brutosalaris uitbetaald.

De best betaalde zittende bestuurder is collegevoorzitter Marcel Wintels van Fontys. Zijn jaarsalaris bedroeg 243.356 euro, blijkt uit cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Toen het contract van Wintels op 1 januari 2012 werd verlengd, ging zijn salaris volgens de toelichting bij de cijfers omlaag naar 195.459 euro, het door het ministerie vastgestelde normbedrag voor dat jaar.

 

De Eerste Kamer stemde afgelopen november in met een wet die het salaris van bestuurders in de semipublieke sector aan banden legt. Het maximale bedrag dat nieuwe hbo-bestuursleden in 2013 mogen verdienen is nog niet vastgesteld, maar ligt waarschijnlijk rond de 197 duizend euro. Huidige bestuurders krijgen vier jaar de tijd om hun salaris af te bouwen.

De wet is nog maar een eerste stap. Als het aan het huidige kabinet ligt, wordt de maximale vergoeding verlaagd naar het bedrag dat een minister ontvangt: 172 duizend euro (niveau 2012). Behalve bestuurders zullen ook alle medewerkers zo snel mogelijk onder de maximumvergoeding gaan vallen.

Dat laatste heeft vooral gevolgen voor hoogleraren aan universiteiten: zij verdienen soms meer dan hun bestuurders. Lectoren komen op de lijst van veelverdieners niet voor.

Organisatie Functienaam Totaal
salaris
2011
Hogeschool INHOLLAND Voormalig Voorzitter College van Bestuur 248.872
Stichting Fontys Voorzitter College van Bestuur 243.356
Hogeschool Utrecht Voorzitter college van bestuur 225.129
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Voorzitter College van Bestuur 224.887
Hogeschool van Amsterdam Vicevoorzitter College van Bestuur 224.778
Avans Hogeschool Voorzitter College van Bestuur 214.191
Stichting Fontys Lid College van Bestuur 211.397
Christelijke Hogeschool Windesheim Voorzitter College van Bestuur 211.000
Stichting Fontys Lid College van Bestuur 209.934
Hogeschool INHOLLAND Voormalig Directeur 209.679
Hogeschool Rotterdam Voorzitter College van Bestuur 208.057
Stichting SAXION Voorzitter College van Bestuur 207.420
Hogeschool Utrecht Lid college van bestuur 205.676
Hogeschool INHOLLAND Voormalig Vicevoorzitter College van Bestuur 205.117
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Voorzitter College van Bestuur 203.564
Hogeschool Utrecht Lid College van Bestuur 200.669
Avans Hogeschool Lid College van Bestuur 199.838
Hogeschool Zuyd Voorzitter College van Bestuur 199.745
Christelijke Hogeschool Ede Bestuurder 199.420
Stichting SAXION Lid College van Bestuur 195.644
Avans Hogeschool Lid College van Bestuur 194.490

 

Facebook Twitter Whatsapp Mail