Foto: Pixabay

Aanvragen voor coronaonderzoek in recordtijd toegekend

Body: 

Wat is de beste exit-strategie uit de coronacrisis, hoe verloopt in Wuhan het leven na de lockdown, hoe kun je bevorderen dat preventieve maatregelen worden opgevolgd? Acht universiteiten krijgen subsidie voor dit soort onderzoek.

Begin april trok het kabinet 42 miljoen euro uit voor onderzoek naar de meest urgente coronavragen. NWO financiert onder meer het zogeheten ‘fast track data’-programma met in totaal 1,5 miljoen euro. Het gaat daarin om onderzoek naar maatschappelijke en bestuurlijke aspecten van de coronacrisis.

De onderzoeksdata moeten tijdens de crisis worden verzameld, dus vandaar dat de aanvragen in zeer korte tijd werden beoordeeld door NWO. Er werden er 32 gehonoreerd. Maar liefst negen Tilburgse en acht Rotterdamse onderzoeksvragen kregen groen licht.

Toegekend ‘fast track data’-onderzoek

Tilburg University

9

Erasmus Universiteit Rotterdam & UMC

8

Universiteit van Amsterdam

5

Rijksuniversiteit Groningen & UMC

4

Radboud Universiteit Nijmegen & UMC

2

Vrije Universiteit & VUMC

2

TU Eindhoven

1

Universiteit Utrecht

1

Bron NWO

Immuniteit bij kinderen
Wetenschapsfinancier ZonMw op zijn beurt kent samen met het ministerie van Volksgezondheid 5,5 miljoen euro toe aan acht overwegend medische onderzoeksprojecten die direct kunnen bijdragen aan de bestrijding van de coronapandemie.

Het gaat onder meer om onderzoek naar het verloop van de corona-infectie, de overdracht van het virus en de immuniteit, ook bij kinderen. Vrijwel al deze projecten zijn samenwerkingsverbanden van meerdere universitair medische centra, universiteiten en andere onderzoeksinstellingen.

Facebook Twitter Whatsapp Mail