Alleen maar hoogopgeleiden in Utrechtse gemeenteraad

Body: 

De nieuwe gemeenteraad van Utrecht bestaat volledig uit hoger opgeleiden, dat blijkt uit cijfers van DUB. Iets meer dan de helft van de gemeenteraadsleden heeft gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Slechts vier van de twaalf partijen leveren geen UU’ers aan de raad.

Voorafgaand aan de Utrechtse gemeenteraadsverkiezingen bleek uit onderzoek van DUB dat 48 procent van de 385 raadskandidaten (oud-)medewerker of (oud-)student van de Universiteit Utrecht is. Het CDA en Student & Starter hadden het grootste aandeel UU’ers op de kandidatenlijst. Bij beide partijen had 58 procent van de kandidaten een band met de UU. Nu bekend is wie er namens welke partij de gemeenteraad in gaat, maakt DUB de balans nogmaals op.

Uit de cijfers van DUB blijkt dat 51,1 procent van de 45 gemeenteraadsleden (oud-)UU'er is. In totaal 23 personen. Al deze raadsleden hebben aan de UU gestudeerd of doen dat nog steeds. Een aantal van hen is daarnaast ook (oud-)medewerker.
1-grafiek.jpg

De ChristenUnie, SP en Student & Starter mogen elk twee raadsleden leveren. Al deze raadsleden hebben aan de UU gestudeerd. Bij GroenLinks hebben zeven van de twaalf raadsleden een band met de universiteit (58,3 procent). D66, CDA en VVD volgen met een aandeel van 50 procent. Alleen in de fracties van de Partij voor de Dieren, PVV, Stadsbelang Utrecht en Denk vind je geen UU’ers. Dat betekent echter niet dat er geen hoog opgeleiden namens die partijen de gemeenteraad in gaan. Sterker nog, wie de cv’s van de raadsleden bekijkt, ziet dat iedereen aan een hogeschool of universiteit heeft gestudeerd.3-grafiek.jpg
Toen DUB de kandidatenlijsten van alle partijen bekeek, bleek dat die voor 35 procent uit vrouwen bestonden. Dat terwijl in Utrecht 51 procent van de inwoners vrouw is. Vrouwen waren dus ondervertegenwoordigd onder de kandidaten. Na de verkiezingen is de man-vrouw verhouding recht getrokken. Van de 45 kandidaten zijn er 22 vrouw (48,9 procent). Namens GroenLinks gaan de meeste vrouwen de gemeenteraad in; de partij is verantwoordelijk voor acht van de 22 vrouwen. De PVV, Stadsbelang Utrecht en Denk leveren alleen mannen aan de raad.

Vrouwen2.jpg

Kijk je naar leeftijd, dan blijkt 48,9 procent van de gemeenteraadsleden tussen de 35 en 55 jaar oud is. Dat terwijl maar 26,9 procent van de Utrechters zich in deze leeftijdscategorie bevindt. Ook voor de verkiezingen was deze groep al oververtegenwoordigd op de kandidatenlijsten, maar minder sterk (32,5 procent). GroenLinks levert de meeste raadsleden in deze leeftijdscategorie. Bij de fractie is twee op de drie tussen de 35 en 55 jaar oud. Opvallend is dat er geen 65-plussers in de gemeenteraad zijn gekomen. Dit terwijl 10,3 procent van de inwoners van de stad ouder dan 65 is en er voor de verkiezingen negentien 65-plussers op de kandidatenlijsten stonden.

2-grafiek.jpg

Facebook Twitter Whatsapp Mail