Amsterdamse bètastudenten bezetten gebouw

Body: 

Bètastudenten hebben een vleugel van de Universiteit van Amsterdam bezet. Ze verzetten zich tegen de verhuizing van de Amsterdamse bètafaculteiten naar gezamenlijke panden.

Bètastudenten hebben een vleugel van de Universiteit van Amsterdam bezet. Ze verzetten zich tegen de verhuizing van de Amsterdamse bètafaculteiten naar gezamenlijke panden.

De Amsterdamse universiteiten VU en UvA willen hun drie bètafaculteiten (twee van de VU, één van de UvA) graag fuseren tot één Amsterdam Faculty of Science. Maar dat stuitte op weerstand: de medezeggenschapsraden stemden afgelopen januari tegen de fusie, die toen werd afgeblazen.

Gisteren lekte uit dat de twee universiteiten toch hun plannen doorzetten. Ze willen een gezamenlijk huisvestingsbeleid voor de drie faculteiten, blijkt uit een convenant. Dat schoot studenten in het verkeerde keelgat. Ze wisten daar niets van.

“Het lijkt erop dat het college van bestuur denkt: het gebeurt toch, wat je er ook tegen probeert”, zei voorzitter Esther Crabbendam van de lokale studentenvakbond ASVA tegen universiteitsblad Folia. De universiteit meent dat er van een fusie geen sprake is. Er zou alleen sprake zijn van samenwerking.

De boze studenten, die geen organisatie vertegenwoordigen, eisen dat het convenant ontbonden wordt. Ze houden hun bezetting voorlopig vol.

Al eerder klaagden studenten dat hun zorgen genegeerd werden. Hoewel ze nog helemaal niet hadden ingestemd met de plannen, was er al wel een decaan voor de toekomstige faculteit aangesteld.

Facebook Twitter Whatsapp Mail