Artez onder toezicht van Onderwijsinspectie

Body: 

De onderwijsinspectie stelt Artez hogeschool voor de kunsten onder verscherpt toezicht. Vandaag is het Artez-bestuur ontslagen vanwege een slepend conflict met de opleidingsmanagers. Bovendien zou er sprake zijn van ‘malversaties’.

De onderwijsinspectie stelt Artez hogeschool voor de kunsten onder verscherpt toezicht. Vandaag is het Artez-bestuur ontslagen vanwege een slepend conflict met de opleidingsmanagers. Bovendien zou er sprake zijn van ‘malversaties’.

De Onderwijsinspectie bevestigt het nieuws dat NRC Handelsblad vanmiddag brengt. Sterker nog, niet alleen de Art & design academie, maar heel Artez staat onder verscherpt inspectietoezicht. “Wij reageren daarmee op verontrustende signalen uit Enschede. Morgen overleggen we met de raad van toezicht over wat er te doen staat.”

Meer wil de inspectie voorlopig niet kwijt. Volgens NRC Handelsblad waren het college van bestuur en de opleidingsmanagers van Artez het oneens over de manier waarop de hogeschool de komende jaren zou gaan inkrimpen. Vanwege landelijk beleid moet Artez in de toekomst minder opleidingen aanbieden en minder studenten aannemen, maar de vraag is hoe de hogeschool dit moet aanpakken.

Het conflict leidde volgens de voorzitter Gerrit Grotenhuis van de raad van toezicht tot zoveel onvrede, dat er een “onwerkbare situatie” was ontstaan die een bedreiging vormde voor het onderwijs. Daarom heeft de raad van toezicht het bestuur ontslagen.

Tegelijkertijd zijn er volgens hem “mogelijke malversaties” geconstateerd bij de Art & Design academie, die los zouden staan van het gedwongen afscheid van het college. Het bestuur zou adequaat hebben gehandeld toen de feiten aan het licht kwamen. Over de aard van de malversaties wil hij niets zeggen voordat het onderzoek is afgerond.

Facebook Twitter Whatsapp Mail