Arts-promovendi bang voor tijdelijk beroepsverbod

Veel arts-promovendi vrezen dat ze straks hun beroep niet meer mogen uitoefenen, nu de overheid strengere eisen wil stellen aan inschrijving in het register voor medisch hulpverleners. Dat blijkt uit een enquête.

Voor basisartsen en sommige andere medisch hulpverleners komen er strengere eisen voor erkenning. Zij moeten genoeg patiënten hebben behandeld of scholing hebben gevolgd, anders worden ze niet opgenomen in het register voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG-register).

Dat maakt het voor medische promovendi lastig om hun registratie te behouden: zij doen een paar jaar lang onderzoek en zien dan te weinig patiënten. Eenmaal gepromoveerd vinden ze wellicht niet meteen een opleidingsplaats om specialist te worden. Dan komen ze in de problemen.

Eén op de vijf kan naar eigen zeggen niet op tijd voldoen aan de eisen voor herregistratie in het zogeheten BIG-register. Nog eens dertig procent weet het niet zeker. Slechts de helft zegt volmondig ja, blijkt uit een enquête van de academische ziekenhuizen onder bijna twaalfhonderd promovendi.

Intussen heeft minister Schippers van Volksgezondheid een jaar uitstel gegeven, mede om promovendi tegemoet te komen. Ten tijde van de enquête gold 31 december 2016 nog als deadline voor herregistratie, nu is dat 31 december 2017.

Het Promovendi Netwerk Nederland trok al eerder aan de bel en doet dat nu opnieuw. Bestuurslid Laura van Iersel: “Om massale doorhaling van de BIG-registratie onder promovendi te voorkomen, moet een structurele oplossing worden gezocht.”

De periode van vijf jaar voor herregistratie is voor promovendi sowieso niet handig, al is het maar omdat promovendi vaak uitlopen. Van Iersel pleit voor een verlenging van de herregistratietermijn van vijf naar zeven jaar.

Eén van de geënquêteerden merkt op dat dit niet alleen een probleem voor promovendi is. “Nog steeds vind ik het lastig te verkroppen dat de politiek bijvoorbeeld zitting nemen in de Tweede Kamer voor vier jaar op deze manier voor artsen nagenoeg onmogelijk maakt, evenals vele andere carrière(tussen)stappen.”

Advertentie