Bestuurlijke strubbelingen binnen Sportraad

Body: 

De Sportraad Utrecht heeft afscheid genomen van zijn voorzitter. In een persbericht stelt het bestuur dat een breuk “na meerdere incidenten” niet te vermijden was.

De Sportraad Utrecht heeft afscheid genomen van zijn voorzitter. In een persbericht stelt het bestuur dat een breuk “na meerdere incidenten” niet te vermijden was.

Voorzitter Victor van der Have, UU-student Politieke Geschiedenis, is met onmiddellijke ingang teruggetreden als bestuurslid. De precieze achtergronden van zijn vertrek blijven onduidelijk.

Door gebrekkige communicatie met externe partijen zou de Sportraad sponsor- en subsidiegelden zijn misgelopen en imagoschade hebben geleden. “Victor heeft veel affiniteit met sport, maar niet genoeg met het besturen van een sportraad”, vertelt HU-studente Nikki Wijnen, die nu de honneurs van Van der Have waarneemt. “Omdat we bezig zijn met een professionaliseringsslag van onze organisatie, moesten we helaas besluiten afscheid te nemen van onze voorzitter.” Zelf wil Van der Have geen commentaar geven op zijn vertrek. 

De Sportraad gaat met drie mensen verder. Eerder stopte al een bestuurslid om medische redenen. Wijnen: “We zijn nu op zoek naar een paar personen die kunnen helpen om een goed beleid op te stellen.”

De Sportraad Utrecht behartigt de belangen van alle bij Olympos aangesloten studentensportverenigingen en individuele sporters. Ook organiseert de Sportraad evenementen voor alle Utrechtse sportende studenten.

Facebook Twitter Whatsapp Mail