CDA-jongeren eisen basisbeurs terug

Body: 

Het CDJA, de jongerenorganisatie van het CDA, is teleurgesteld dat de basisbeurs niet in het regeerakkoord is opgenomen. Op het partijcongres van het CDA volgende maand gaan de jonge christendemocraten hun moederpartij onder druk zetten.

Het CDA zei tijdens de verkiezingen de basisbeurs opnieuw te willen invoeren voor bachelorstudenten. De ChristenUnie ging nog een stapje verder en wilde hem ook aan masterstudenten geven. Maar in het nieuwe regeerakkoord is daar niets van terug te zien, al krijgen nieuwe eerstejaars wel 1000 euro korting op hun collegegeld.

“Een grote teleurstelling”, zegt CDJA-voorzitter Lotte Schipper. “We hadden aan het begin van de formatie goede hoop dat de basisbeurs in ieder geval in de bachelorfase terug zou komen. Die hoop is helaas ijdel gebleken.”

Drempels
Schipper is bang dat het leenstelsel drempels opwerpt om te gaan studeren. “Het is essentieel om te investeren in de toekomst van ons land. Dat betekent dat we jongeren moeten stimuleren om te gaan studeren, niet dat we ze opzadelen met een enorm hoge schuld.”

Tijdens het CDA-congres op 4 november zullen de CDA-jongeren een resolutie indienen waarin ze oproepen om de basisbeurs alsnog in het regeerakkoord op te nemen. Volgens Schipper gebeurde dit eerder in 2012 met het akkoord van Rutte II, dat werd aangepast omdat er bij de VVD onrust ontstond over de geplande inkomensafhankelijke zorgpremie.

Blij
Studentenorganisaties ISO en LSVb steunen de jonge christendemocraten. “Al onze hoop was erop gevestigd dat de nieuwe coalitiepartijen de basisbeurs terug zouden brengen”, stelt Pieter ten Broeke, vicevoorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. “Wij zijn erg blij dat de CDA-jongeren de moederpartij oproepen om deze fout goed te maken.”

Ook het Interstedelijk Studenten Overleg is teleurgesteld in de christelijke partijen. Volgens voorzitter Rhea van der Dong houdt het leenstelsel jongeren tegen om te gaan studeren of op kamers te gaan. “Het CDA en de ChristenUnie hadden de kans om hier wat aan te doen, maar grijpen hem niet.”

Het is niet de eerste keer dat het CDJA de moederpartij voor het blok zet. Al voor de verkiezingen eisten de jongeren dat het CDA zich sterk zou maken voor herinvoering van de basisbeurs. “Geen beurs, geen kabinet” schreven ze. Toen hield Kamerlid Michel Rog al een slag om de arm, al zei hij wel “altijd tegen het leenstelsel gestreden te hebben”.

Facebook Twitter Whatsapp Mail