Duitse plagiaatminister raakt doctorstitel kwijt

Body: 

De Duitse minister van onderwijs raakt haar doctorstitel kwijt. Annette Schavan heeft zich in haar proefschrift uit 1980 schuldig gemaakt aan plagiaat.

De Duitse minister van onderwijs raakt haar doctorstitel kwijt. Annette Schavan heeft zich in haar proefschrift uit 1980 schuldig gemaakt aan plagiaat.

Een academische commissie van de Heinrich Heine Universiteit in Düsseldorf besloot met twaalf tegen twee stemmen om Schavan haar titel in de filosofie te ontnemen, meldt Zeit Online. Schavan heeft andere wetenschappers zonder bronvermelding geparafraseerd op 56 van de 351 pagina’s van haar proefschrift. Ook de voetnoten en literatuurlijst zijn incompleet.

Schavan, die nog steeds alles ontkent, is de tweede minister in het kabinet van Merkel die in de problemen is gekomen vanwege plagiaat. In 2011 moest de defensieminister Gutenberg aftreden omdat hij grote delen van zijn proefschrift overgeschreven bleek te hebben.

Facebook Twitter Whatsapp Mail