Farmacie gaat praten met boze eerstejaars

Body: 

Departementsvoorzitter Ton de Boer van Farmacie organiseert op 12 juni een bijeenkomst met alle eerstejaars vanwege hun klachten over de organisatie van het onderwijs. Ook gaat De Boer praten met de docenten.

Een week geleden startten enkele eerstejaars van Farmacie een handtekeningenactie. “De opleiding Farmacie heeft in 2012 meer studenten aangenomen dan de opleiding aankan en daar zijn wij de dupe van”, zo vat een eerstejaars de klachten samen.

Departementsvoorzitter Ton de Boer van Farmacie organiseert op 12 juni een bijeenkomst met alle eerstejaars vanwege hun klachten over de organisatie van het onderwijs. Ook gaat De Boer praten met de docenten.

Een week geleden startten enkele eerstejaars van Farmacie een handtekeningenactie. “De opleiding Farmacie heeft in 2012 meer studenten aangenomen dan de opleiding aankan en daar zijn wij de dupe van”, zo vat een eerstejaars de klachten samen.

In 2012 begonnen 380 studenten en voor Farmacie is dat veel. Een paar jaar geleden lukte het de opleiding niet om de numerus fixus van 250 studenten vol te krijgen. En die groei heeft effect. Zo merken de studenten dat bij sommige practica onvoldoende materiaal aanwezig is. Ook hebben ze geen of nauwelijks tutorbijeenkomsten gehad en is de studieadviseur slecht bereikbaar.

Het bindend studieadvies is dit jaar binnen de hele universiteit omhoog gegaan. Bij Farmacie lijkt een groot aantal studenten de drempel niet te halen. Volgens de studenten komt dat omdat de tentamens moeilijker zijn gemaakt.  De slagingspercentages lagen deze periode behoorlijk lager dan andere jaren. Het idee leeft onder de studenten dat de opleiding bewust meer afvallers wil, maar dat wordt door de opleiding nadrukkelijk tegengesproken.

Ook klagen de studenten dat in hun blokboek, dat ze ontvangen bij het begin van een onderwijsblok, andere regels staan dan in het OER, de officiële onderwijs en examenreglementen. Zo staat in het blokboek dat er geen enkel excuus is om een tentamen niet te maken. Wie niet komt, krijgt een onvoldoende, zelfs als je aantoonbaar ziek bent.

Departementsvoorzitter Ton de Boer heeft pas vorige week van de klachten gehoord. “Wij nemen ze serieus en gaan het uitzoeken.” Hij heeft meteen afspraken gemaakt met de studenten om te horen wat precies het probleem is en hoe de opleiding ze kan oplossen. “Vanuit hun perspectief snap ik de problemen van de studenten. Die liggen vooral op het gebied van organisatie en communicatie. Daarom hebben we op 12 juni een bijeenkomst georganiseerd voor alle eerstejaars. Zij kunnen daar hun klachten kenbaar maken en wij kijken wat we kunnen doen. Van de bijeenkomst wordt een verslag gemaakt en gestuurd naar alle eerstejaars.”

Daarnaast gaat De Boer ook spreken met de docenten. “Ik heb nu de kant van de studenten gehoord en wil ook weten hoe de docenten er tegenaan kijken.” Farmacie heeft voor de extra studenten wel extra geld gehad om docenten aan te stellen. Zo zijn er bijvoorbeeld docenten van Scheikunde aangetrokken. Voor een aantal docenten was het vak wat ze moesten geven nieuw en moesten ze zich nog inwerken. Ook op het gebied van bijvoorbeeld de studieadvisering was de capaciteit eigenlijk te klein voor deze grote groep studenten. Dat is een zaak die met de faculteit besproken moet worden.

De Boer hoopt binnenkort met maatregelen te komen die zowel voor de opleiding als de studenten redelijk zijn.

Facebook Twitter Whatsapp Mail