Fors meer aanmeldingen bij universiteiten

Body: 

Bij de Universiteit Utrecht hebben zich elf procent meer eerstejaars bachelorstudenten aangemeld dan vorig jaar om deze tijd. Landelijk is dat stijgingspercentage dertien procent. Universiteitenvereniging VSNU vermoedt dat de uiteindelijke instroom minder sterk zal stijgen.

Momenteel hebben de universiteiten 76.000 aanmeldingen binnen voor hun bacheloropleidingen: negenduizend meer dan in augustus 2016. In Utrecht hebben zich bijna achtduizend studenten gemeld. De universiteiten zitten dus in de lift.

De aanmeldingen geven een indicatie van de trend, maar het is nog niet bekend hoeveel eerstejaars daadwerkelijk aan de start verschijnen. Dat is meestal ongeveer een derde minder. Pas in het voorjaar wordt het officiële aantal eerstejaars studenten vastgesteld.

Bovendien is een flinke stijging te zien bij numerus fixusopleidingen als Geneeskunde en Diergeneeskunde. Het is niet duidelijk of de studenten die buiten de boot vallen in Utrecht zullen blijven.

De universiteitenvereniging waagt zich liever niet aan een schatting van de uiteindelijke instroom, zegt woordvoerder Bart Pierik, maar vermoedelijk zal de stijging lager zijn dan deze aanmeldcijfers suggereren. Hij heeft nog niet gehoord dat de roostermakers met de handen in het haar zitten.

Vorig jaar in augustus lag het aantal vooraanmeldingen negen procent hoger en groeide de instroom uiteindelijk met acht procent.

Als je naar Utrecht kijkt, dan zitten de faculteiten Geesteswetenschappen en Sociale Wetenschappen in de lift. Vooral de opleidingen Geschiedenis, Kunstmatige Intelligentie, Onderwijskunde en Pedagogiek doen het goed. Binnen de bètafaculteit is er opvallend veel belangstelling voor Natuurkunde en Wiskunde. Farmacie heeft dit jaar veel minder aanmeldingen. Ook is er in vergelijk met vorig jaar minder belangstelling voor de Engelstalige bachelor Global Sustainability Studies bij Geowetenschappen.

Binnen de universiteit is bij verschillende opleidingen al een vertaalslag gemaakt naar de verwachte reële instroom. Sociale Wetenschappen zegt bijvoorbeeld dat ze geen flinke stijging verwachten bij Onderwijskunde en Pedagogiek. 

De VSNU maakt in de voorlopige aanmeldcijfers geen onderscheid tussen buitenlandse en Nederlandse studenten, maar de afgelopen jaren is vooral het aantal buitenlandse studenten toegenomen. Vorig jaar groeide dat met 27 procent.

In het hbo is de groei minder onstuimig: daar staat de teller zes procent in de plus.

Facebook Twitter Whatsapp Mail