De finalisten in de categorie promotoren: met van links naar rechts Kors van der Ent, winnaar Frank Huisman, Manon Benders en Geert Kops. Foto: Jos Raijmakers

Frank Huisman en Ellen Koster eerste ‘supervisors of the year’

Body: 

Afgelopen vrijdag hebben Utrechtse promovendi in de life sciences voor het eerst prijzen uitgereikt voor de meest gewaardeerde PhD-begeleiders. Medisch historicus Frank Huisman werd uitgeroepen tot beste promotor, farmaco-epidemiologe Ellen Koster tot beste co-promotor.

Afgelopen vrijdag hebben Utrechtse promovendi in de life sciences voor het eerst prijzen uitgereikt voor de meest gewaardeerde PhD-begeleiders. Medisch historicus Frank Huisman werd uitgeroepen tot beste promotor, farmaco-epidemiologe Ellen Koster tot beste co-promotor.

Huisman en Koster namen het in de finale allebei op tegen drie mede-genomineerden. Volgens het korte juryrapport prijzen promovendi Frank Huisman onder meer om zijn persoonlijke aanpak. Deze wordt als warm en ondersteunend ervaren. Ellen Koster (zie foto onder) is volgens haar promovendi niet alleen geïnteresseerd in wat zij professioneel presteren, maar ook in hun privé-leven. Als vrijwilliger van de stichting Zonnebloem en fanatiek hardloper is zij bovendien een inspiratiebron voor veel promovendi. Beide supervisors tonen opvallend veel belangstelling voor de ambities van PhD-studenten na hun promotie en helpen die te realiseren. 

Het initiatief voor de prijs ‘Supervisor of the Year’ komt voort uit de wens van het promovendi-initiatief Pro-Motion en de PhD-Council van de Graduate School of Life Sciences om goede begeleiders te belonen. De kwaliteit van de supervisie staat daarbij volgens de promovendi voorop, en dus niet de output in artikelen en afgeronde thesissen. Die laatste factor is elk jaar wel van doorslaggevend belang bij het bepalen van de promotor van het jaar door DUB.

Volgens de organisatoren kan de ‘Supervisor of the Year’-prijs geplaatst worden in het licht van de beweging van kritische wetenschappers Science in Transition. De verkiezing is een voorbeeld van hoe wetenschap op een andere manier beoordeeld kan worden; kwaliteit boven kwantiteit.

Voor een nominatie werden promovendi uitgenodigd om hun (co-)promotor te beschrijven middels een motivatie van maximaal 200 woorden. Een commissie beoordeelde iedere motivatie, waarna interviews plaatsvonden met de promovendi van de vier finalisten in beide categorieën.

Alle genomineerden, en met name de finalisten, bieden volgens de initiatiefnemers supervisie op een wijze die door promovendi wordt gewaardeerd; met expertise, aandacht en maatwerk. Ze hebben oog voor persoonlijke ontwikkeling, zijn in staat om multi-disciplinair te werken, en zijn onzelfzuchtig door een extra stapje te zetten voor hun promovendi.

Finalisten in de categorie 'co-promotoren': met van links naar rechts Marzia Rossato, Ellen Koster, Marianne Boes en Saskia de Jager. Foto: Jos Raijmakers.

Facebook Twitter Whatsapp Mail