Gestopte langstudeerders moeten nieuwe kans krijgen

Body: 

Mogelijk willen honderden afgehaakte langstudeerders alsnog doorgaan met hun opleiding, nu ze geen boete hoeven te betalen. Probleem is dat je maar tot 1 oktober kunt inschrijven. Studentenbonden vragen om een versoepeling van deze regel.

Elk jaar telt het ministerie op 1 oktober hoeveel studenten een instelling heeft en die deadline is al voorbij. Op basis van die telling krijgt de universiteit geld voor het aantal ingeschreven studenten. Universiteiten en hogescholen mogen studenten in principe ook na 1 oktober inschrijven, maar kunnen hen ook weigeren.

Mogelijk willen honderden afgehaakte langstudeerders alsnog doorgaan met hun opleiding, nu ze geen boete hoeven te betalen. Probleem is dat je maar tot 1 oktober kunt inschrijven. Studentenbonden vragen om een versoepeling van deze regel.

Elk jaar telt het ministerie op 1 oktober hoeveel studenten een instelling heeft en die deadline is al voorbij. Op basis van die telling krijgt de universiteit geld voor het aantal ingeschreven studenten. Universiteiten en hogescholen mogen studenten in principe ook na 1 oktober inschrijven, maar kunnen hen ook weigeren.

De Landelijke Studenten Vakbond roept universiteiten en hogescholen op tot coulance. Ze zouden langstudeerders de kans moeten geven zich alsnog in te schrijven voor hun opleiding. Gestopte langstudeerders zouden contact moeten opnemen met hun instelling, stelt de LVSb, om te laten zien dat ze gemotiveerd zijn.

Langstudeerders zijn over het algemeen in de laatste fase van hun opleiding. Ze werken bijvoorbeeld nog aan hun scriptie of moeten nog vakken herkansen. Ze vallen al buiten het reguliere onderwijsprogramma, waardoor de start van het studiejaar voor deze groep minder van belang is.

Financieel maakt het voor de instellingen niet veel uit. Hogescholen en universiteiten kregen toch al geen geld voor langstudeerders. Pas als ze afstuderen, leveren ze weer wat op dankzij de diplomabonus.

Onder de vorige minister van onderwijs, Ronald Plasterk van de PvdA, werd de diplomabonus verlaagd. Voorheen hing voor universiteiten de helft van de onderwijsbekostiging van het aantal uitgereikte diploma’s af. Voor hogescholen was dat zelfs zestig procent. Nu is nog maar twintig procent van de bekostiging afhankelijk van het aantal diploma’s.

Hoeveel langstudeerders willen terugkeren, is niet bekend. Verschillende hogescholen meldden dat er ongebruikelijk veel langstudeerders waren gestopt. Het zou om duizenden studenten gaan.

 

Facebook Twitter Whatsapp Mail