Hanzehogeschool krijgt bekostiging voor twee masters

Body: 

Het hoger beroepsonderwijs kan twee bekostigde masteropleidingen aan haar repertoire toevoegen. Het ministerie gaat een wo-master en een hbo-master van de Hanzehogeschool Groningen financieren.

Het hoger beroepsonderwijs kan twee bekostigde masteropleidingen aan haar repertoire toevoegen. Het ministerie gaat een wo-master en een hbo-master van de Hanzehogeschool Groningen financieren.

De wo-masteropleiding ‘European master in renewable energy’ is een internationaal programma dat verzorgd wordt door universiteiten en hogescholen uit verschillende Europese landen. Het programma is al van start gegaan bij de Hanzehogeschool, maar omdat de opleiding nog erg duur is, stonden er dit jaar alleen niet-EU-studenten ingeschreven. Die betalen sowieso veel meer collegegeld dan het wettelijke tarief. De hogeschool verwacht dat de masteropleiding in 2014, als die wordt aangeboden tegen het lage wettelijke collegegeldtarief, ook Nederlandse studenten zal trekken.

Opleiding nummer twee, de hbo-master ‘Advanced sensor applications’, gaat als het goed is in 2014 van start bij de Hanze, maar moet nog wel door de NVAO worden goedgekeurd. De bijbehorende bacheloropleiding bestaat al langer en kreeg onlangs het oordeel ‘goed’ van de onderwijskeurmeesters.

Hogescholen kunnen nieuwe masteropleidingen gefinancierd krijgen als de Nederlandse kennissamenleving en de arbeidsmarkt aantoonbaar behoefte hebben aan de afgestudeerden. Op dit moment bekostigt het ministerie er 144, de beide nieuwe Groningse masters niet meegerekend. Dit zijn grotendeels eerstegraadslerarenopleidingen (66) en kunstopleidingen (50) die al bestonden voordat het bachelor-masterstelsel werd ingevoerd.

Facebook Twitter Whatsapp Mail