Het Sjoerd Groenmangebouw in De Uithof, een van de twee gebouwen van de faculteit Sociale Wetenschappen.

Het regent vacatures bij de faculteit Sociale Wetenschappen

Body: 

De faculteit Sociale Wetenschappen breidt in korte tijd de omvang van de wetenschappelijke staf uit met 10 procent. Nieuwe docenten moeten zorgen voor minder werkdruk, kleinere klassen en meer feedback voor studenten.

De faculteit Sociale Wetenschappen breidt in korte tijd de omvang van de wetenschappelijke staf uit met 10 procent. Nieuwe docenten moeten zorgen voor minder werkdruk, kleinere klassen en meer feedback voor studenten.

De werkdruk in het hoger onderwijs is de laatste 15 jaar flink gestegen. Het aantal studenten groeide fors, zonder dat er extra docenten bijkwamen. En ondertussen werd er ook nog met de minister afgesproken dat alle opleidingen minimaal twaalf uur college per week moeten geven aan studenten.

Het is één van de redenen waarom er momenteel onvrede onder docenten is, en waarom de bezetting van het Maagdenhuis landelijk veel sympathie van wetenschappers kreeg. Door het grote aantal studenten per docent, de druk om te publiceren en de alsmaar groeiende regeldruk zijn veel docenten aan het eind van hun Latijn.

Maar nu is er licht aan het einde van de tunnel. Al enkele jaren houdt de Universiteit Utrecht vele miljoenen over op de begroting. Begin dit jaar werd daarom besloten om jaarlijks 10 miljoen euro extra in het onderwijs te steken, vooral in studentrijke faculteiten. Er komt veel geld bij om nieuwe docenten aan te trekken.

Bij de faculteit Sociale Wetenschappen, met 5400 studenten de op één na grootste faculteit van de UU, is de meevaller op dit moment het duidelijkst zichtbaar. Afgelopen najaar werden er al achttien universitair docenten aangetrokken. Binnenkort verschijnen er nog eens zestien vacatures voor universitair docenten. Het is de bedoeling dat deze docenten nog voor het nieuwe academische jaar in september aan hun nieuwe baan beginnen.

"We krijgen er ongeveer 35 universitair docenten bij. In een relatief korte periode breiden we daarmee de formatie van ons wetenschappelijk personeel met ongeveer 10 procent uit", licht decaan Werner Raub toe.

Waarom worden er in korte tijd zoveel nieuwe docenten gezocht?
Raub: "Ten eerste om werkdruk te bestrijden. Die is namelijk hoog, zeker bij studentrijke faculteiten zoals Sociale Wetenschappen. Dat komt doordat we per student minder geld krijgen, maar ook omdat onderwijsprojecten als BaMA 3.0 (waarvan matching een onderdeel is, red.) en de vernieuwing van het masteraanbod tegelijkertijd lopen. Voor meer werk heb je meer hens aan dek nodig. De tweede reden om te investeren is, omdat we het onderwijs kleinschaliger en intensiever willen maken."

Er wordt specifiek gezocht naar universitair docenten, niet naar junior docenten of hoogleraren. Waarom?
"Wil je kwalitatief goed onderwijs aanbieden, dan is het goed om gecombineerde functies te creëren. Dus functies voor wetenschappers die zowel onderwijs als onderzoek als taak hebben. Dat zijn docenten die met een voet in het actuele onderzoek staan en dat kunnen vertalen in colleges. We hadden voor hoogleraren kunnen kiezen, maar dan hadden we (voor hetzelfde geld, red.) minder mensen kunnen aannemen. En we wilden juist meer hens aan dek hebben."

De nieuwe docenten krijgen in eerste instantie een dienstverband van vijf jaar. Het was toch de bedoeling dat de universiteit meer vaste contracten gaat aanbieden?
"In studentrijke faculteiten zoals de onze is het onvermijdelijk om met tijdelijk personeel te werken. Onze financiering hangt af van de studenteninstroom, en die instroom fluctueert. Als we iedereen een vast contract geven, dan weet je vantevoren dat je om de zoveel jaar een reorganisatie krijgt. Die tijdelijke docenten zijn gewoon nodig onder de huidige financieringssystematiek. Dat gaat niet anders. Punt. "

"Het is wel onze doelstelling om verstandiger beleid rondom de aanstelling van tijdelijk docenten te voeren. Daar valt nog wel wat te verbeteren. We willen tijdelijke docenten een fatsoenlijk tijdshorizon bieden. Dat betekent: liever één docent voor 4 jaar dan elk jaar een nieuwe docent of alsmaar weer een jaarcontract. We bieden ook fatsoenlijke mogelijkheden om aan het eigen curriculum te werken, bijvoorbeeld de mogelijkheid om een basiskwalificatie onderwijs (BKO) te verwerven. Dat zorgt er voor dat tijdelijke docenten beter gekwalificeerd zijn voor de arbeidsmarkt op het moment dat hun aanstelling afloopt."

Wat betekent kleinschalig en intensief onderwijs? Krijgen studenten meer college?
"Het gaat niet per se om nog meer contacturen, maar om intensievere contacturen. Het idee is dat studenten meer contact krijgen met ervaren docenten, en dat docenten meer tijd krijgen om feedback te geven op thesissen, papers en andere opdrachten. Daar heb je gewoon meer menskracht voor nodig."

Krijgen studenten nu te weinig begeleiding?
"Sommige dingen in het leven zijn heel simpel. De rijksbijdrage per student is in 14 jaar gedaald van 19.000 naar minder dan 15.000 euro. Dat heeft effect op de intensiteit van het onderwijs. Gelukkig is onze financiële positie nu gunstiger en kunnen we investeren en de situatie aanzienlijk verbeteren. Dan zijn we nog steeds niet in het paradijs gekomen, maar het is wel een voelbare verbetering."

Begin dit jaar klaagden studenten van uw faculteit op DUB over zogeheten ophokuren. Om aan de contacturennorm te voldoen, zouden sommige colleges weinig om het lijf hebben.
"Dat was een ongenuanceerd artikel. In een grote faculteit vind je altijd dingen die niet goed lopen. Als je dertig studenten vraagt naar hun ervaringen, dan vind je altijd dingen die slecht lopen. Daar kun je een artikel over schrijven, maar dan vergeet je wel de 28 dingen die goed lopen."

Maar het is toch een daadwerkelijk probleem om twaalf contacturen te moeten aanbieden zonder extra geld uit Den Haag?
"Ja, dat is moeilijk en de werkdruk is hoog. Daarom nemen wij nu concrete maatregelen om de werkdruk te verlagen en het onderwijs te verbeteren."

Facebook Twitter Whatsapp Mail