Studenten moesten betalen voor een verplichte excursie naar de Sneekweek

Hogeschool Rotterdam betaalt twee ton onterechte studiekosten terug

Body: 

Vorig jaar heeft de Hogeschool Rotterdam ruim vijfduizend klachten ontvangen over onterechte studiekosten. Daarvan bleek een groot deel te kloppen. De hogeschool gaat haar studenten in totaal zo’n 230.000 euro terugbetalen.

Er is vooral onterecht geld gevraagd voor digitale leermiddelen, schrijft hogeschoolblad Profielen. Twee Rotterdamse instituten gaan daarom elk zo’n 50.000 euro aan toegekende claims betalen.

Excursie Sneekweek
Een ander voorbeeld is een excursie à 135 euro naar de Sneekweek, voor ruim honderd studenten sport & marketing. De activiteit was verplicht: wie niet ging, kreeg geen studiepunten. Het is niet duidelijk of de studenten een gratis alternatief geboden werd.

En dat had wettelijk wel gemoeten. Daar communiceren onderwijsinstellingen niet altijd even duidelijk over, zoals ook nu blijkt. De hogeschool riep studenten per e-mail op zich te melden en onterechte kosten te declareren.

Ernstige schending
Dat is best uniek, zegt Lars Klappe van het Landelijk Studentenrechtsbureau (LSR) tegen Profielen. “Op de HR gaat het, bij de schaal waarop er geld is gevraagd voor digitale leermiddelen, om een vrij ernstige schending, maar ik heb slechts van één andere instelling gehoord die studenten opriep om zich te melden.”

Het Interstedelijk Studenten Overleg, waar het LSR onder valt, maakte zich onlangs opnieuw hard voor onterechte extra studiekosten en verzamelde vierhonderd klachten. Die werden door de Onderwijsinspectie onderzocht. Maar volgens de inspectie waren er van de vierhonderd klachten maar acht gegrond.

Dat lijkt op het oog slecht te rijmen met de duizenden klachten van studenten bij de Hogeschool Rotterdam. Een woordvoerder van de Onderwijsinspectie laat echter weten dat het aantal Rotterdamse studenten dat schadevergoeding ontving niet moet worden verward met het aantal klachten dat het ISO en de inspectie binnenkregen.

ISO inventariseert andere klachten
“Het is aannemelijk dat achter één melding bij het ISO veel meer studenten van eenzelfde opleiding schuilgaan. Die hebben zich niet gemeld bij het ISO, maar eventueel wel bij hun instelling, zoals in dit geval bij de Hogeschool Rotterdam. Die was al bezig met herstelmaatregelen vóórdat het ISO de klachten inventariseerde.”

De koninklijke weg is volgens hem dat studenten hun klachten intern melden en dat die worden afgehandeld via de reguliere procedures. “De klachten die bij een instelling binnenkomen zijn dus noch naar aard noch naar omvang een afspiegeling van de klachten die de inspectie krijgt.”

Facebook Twitter Whatsapp Mail