Hulpje van de docent: liever geld dan punten

Body: 

Lesgeven aan jongerejaars en zelf studiepunten krijgen. Dat kan bij de faculteit Geesteswetenschappen. Opleidingen en studenten geven toch de voorkeur aan het betaalde studentassistentschap. Studentraadsleden leggen zich hier niet bij neer.

Lesgeven aan jongerejaars en zelf studiepunten krijgen. Dat kan nu bij de faculteit Geesteswetenschappen. Maar opleidingen en ook studenten zelf geven toch de voorkeur aan het vertrouwde betaalde studentassistentschap boven een onderwijsstage. Studentraadsleden leggen zich hier niet bij neer.

Studentassistenten out, onderwijsstagiairs in, kopte DUB begin 2012. Door studenten punten te geven voor een stage binnen de eigen opleiding dacht de faculteit Geesteswetenschappen twee vliegen in een klap te slaan. Opleidingen kregen een goedkope mogelijkheid om de (onderwijs)druk te verlichten en meer studenten konden nuttige werkervaring opdoen.

Anderhalf jaar later blijkt uit een evaluatie dat opleidingen maar mondjesmaat gebruik van onderwijsstagiairs. Ze zijn ook niet van plan dat meer te gaan doen. Studenten krijgen wel vaak de keuze om studiepunten te ontvangen, maar kiezen vrijwel altijd voor geld.

Tijdens een bespreking in de faculteitsraad vrijdag werd duidelijk waar het mis gaat. Docenten willen vaak de betere, meer gemotiveerde, studenten als hulpje. En ja, dat zijn nu juist de studenten die aan studiepunten bepaald geen gebrek hebben. Dus wordt het vaak een betaald studentassistentschap.  “Het lijkt erop dat de onderwijsstage geen succes is”, concludeerde vice-decaan Bert van den Brink.

De faculteitsraad weigerde zich echter neer te leggen bij de conclusie dat opleidingen dan maar zelf moeten beslissen of ze onderwijsstagiairs willen inzetten of niet. Volgens de studenten biedt de onderwijsstage studenten een mooie voorbereiding op een loopbaan na de studie. Dit mag daarom niet alleen zijn weggelegd voor de briljante studenten. “De onderwijsstage moet gezien worden als een kans voor studenten, niet alleen voor de opleidingen”, vond studente Rhea van der Dong.

Dat de meeste studenten helemaal niet weten dat er zoiets als een onderwijsstage bestaat, is een teken aan de wand, menen de studentraadsleden. Volgens hen is er bij een grote groep studenten wel degelijk animo om onderwijs- en begeleidingstaken te verrichten in ruil voor punten.

Vice-decaan Van den Brink toonde zich gevoelig voor de argumenten van de studenten. Hij stelde voor een nieuwe pilot te doen met specifieke plekken voor onderwijsstagiairs. Daarbij moet ook meer aandacht worden geschonken aan extra training en begeleiding van de stagiairs. Nu is het onderscheid met een studentassistentschap vaak onduidelijk. Ook zal worden onderzocht of de onderwijsstages een rol kunnen spelen binnen de masterprogramma’s.

Facebook Twitter Whatsapp Mail