Inspectie onderzoekt ook declaraties UU

Body: 

Onder de vier universiteiten waar de onderwijsinspectie onderzoek doet naar declaraties, zit ook de Universiteit Utrecht. De andere universiteiten zijn de Erasmus universiteit, Universiteit Leiden en Universiteit Twente.

Onder de vier universiteiten waar de onderwijsinspectie onderzoek doet naar declaraties, zit ook de Universiteit Utrecht. De andere universiteiten zijn de Erasmus universiteit, Universiteit Leiden en Universiteit Twente.

Eerder hebben wij al gemeld dat door de onderwijsinspectie bij vier hogescholen en vier universiteiten fouten in de declaraties zijn vastgesteld over het jaar 2014. Men zou zich niet houden aan de interne regels van de onderwijsinstelling. Ook golden er soms andere regels voor bestuurders dan voor de rest van de organisatie.

De Universiteit Utrecht zegt dat de Inspectie van het Onderwijs de universiteit inderdaad vragen heeft gesteld over tekortkomingen wat betreft declaraties in de jaarrekeningen 2013 en 2014. 

Het gaat volgens een woordvoerder van de universiteit met name om opmerkingen van de accountant bij de controle van jaarrekening 2014. Hij constateert daarin enkele onzorgvuldigheden. Het gaat dan bijvoorbeeld om uitbetaling van een declaratie terwijl het bonnetje van die declaratie ontbreekt.

De universiteit benadrukt dat deze onzorgvuldigheden niet de declaraties van bestuurders betreft. "We zullen de vragen van de inspectie beantwoorden en zien hun reactie met belangstelling tegemoet", aldus de woordvoerder.

 

Facebook Twitter Whatsapp Mail