De verkiezingsbijeenkomst op dinsdag 8 april van UCU-studenten die graag zitting willen nemen in de College Council.

Jaartje faculteitsraad lijkt populairder geworden

Body: 

De belangstelling onder UU-studenten voor een jaartje faculteitsraad lijkt te groeien. Bijna overal hebben zich meer kandidaten gemeld dan er zetels zijn. Bij UCU komen voor het eerst sinds het bestaan van het college verkiezingen voor de personeelsgeleding.

 

De belangstelling onder UU-studenten voor een jaartje faculteitsraad lijkt te groeien. Bijna overal hebben zich meer kandidaten gemeld dan er zetels zijn. Bij UCU komen voor het eerst sinds het bestaan van het college verkiezingen voor de personeelsgeleding.

Na het democratisch dieptepunt in 2012, toen er geen verkiezingen nodig waren voor de studentgeleding in de Universiteitsraad en er ook elders binnen de universiteit nauwelijks meer kandidaten dan vacatures waren, lijkt de belangstelling voor de medezeggenschap aan de UU uit het dal te klimmen.

Voor de Universiteitsraad zijn verkiezingen nodig, evenals voor de faculteitsraden van Geesteswetenschappen, Bètawetenschappen, Diergeneeskunde, University College Utrecht, Recht, Economie, Bestuur & Organisatie (REBO) en de dienstraad van de UB.

Stemmen kan via internet vanaf 19 tot en met 23 mei. Op 27 mei wordt de uitslag bekend gemaakt.

De verkiezingen zijn dit jaar alleen voor de studentgeledingen binnen de raden, maar hier en daar kan ook worden gestemd voor een medewerker, als er een vacature is. Vandaar dat er ook voor een enkele dienstraad kan worden gestemd.  Studenten zitten één jaar in de faculteitsraad en Universiteitsraad, medewerkers worden voor een termijn van 2 jaar gekozen.

Bijzonder dit jaar zijn de verkiezingingen bij UCU. Bij UCU worden dit jaar zowel de medewerkers als de studenten ‘ververst’. Voor het eerst in het bestaan van het 15-jarige college zijn er verkiezingen nodig voor de personeelsgeleding. Voor de 4 zetels hebben zich 6 kandidaten gemeld.

Ander democratisch hoogtepunt is dat er voor het eerst in de geschiedenis van de Bètafaculteit twee partijen het tegen elkaar opnemen bij de departementen Farmacie en Informatica.

Minpuntjes zijn er ook. Zo blijft de studentenzetel van het departement Biologie van de bèta’s leeg en is er bij de faculteitsraad Geesteswetenschappen geen kandidaat gevonden voor de personeelszetel voor Geschiedenis & Kunstgeschiedenis die eind dit studiejaar vrijkomt. Ook de personeelszetel bij Geneeskunde die dit jaar al vacant bleef, blijft het komende jaar leeg.

Voor de U-raad hebben de zittende partijen PvdUs, Vuur en Helder weer een lijst ingeleverd. Elke partij heeft 30 kandidaten in de aanbieding van wie de meesten lijstduwer zijn en dus niet echt een zetel in de U-raad ambiëren. Wel, zo zegt Anne Marie Partrigde van het Centraal Stembureau, zijn er voldoende serieuze kandidaten om de 12 zetels te bekleden na de verkiezingen. Hiermee proberen ze het debacle van vorig jaar - de PvdUs gaf één van de 5 zetels aan Helder, omdat de PvdUs geen vijfde student kon vinden die echt de raad in wilde - te voorkomen.


De stand van zaken bij de verschillende faculteits- en dienstraden:
Bètawetenschappen:

(7 zetels voor studenten; voor elk departement 1 plus nog een zetel voor een onafhankelijke kandidaat)

-Voor Scheikunde doet lijst Departement Scheikunde Jochem Wijten mee met 2 kandidaten.
-Voor Natuur- en Sterrenkunde doet lijst Sons mee met eveneens 2 kandidaten.
-Voor de algemene zetel zijn er 2 kandidaten van de lijst Algemeen Belang.
-Bij Informatica doet Lijst Duijvesteijn mee met 1 kandidaat en Lijst Donatas met 2 studenten.
-Bij Farmacie neemt de kandidaat van De Farmaceutische Stem het op tegen de kandidaat van Lijst Betrouwbaar en Betrokken.
-Voor Wiskunde doet lijst Stemerdink mee met één kandidaat; hier zijn dus geen verkiezingen nodig.
-De zetel voor Biologie blijft leeg.

Diergeneeskunde

(8 zetels voor studenten, 4 zetels voor masterstudenten en 4 voor bachelorstudenten)

-Voor de bachelors zijn er precies 4 kandidaten voor de 4 zetels afkomstig van de lijst Adriaan & Wim. 
-De zetels voor de masterstudenten zijn heel gewild, zij nemen ook zitting in de opleidingscommissie. Er zijn 4 lijsten van samen 20 studenten die vechten om 4 zetels. Het gaat om de lijst (in willekeurige volgorde) Partij van de Veterinair, Partij van Master-in, Veterinaire Studenten Belangen en Lijst 1.

Facilitair Service Centrum, dienstraad

Vanwege een vacature doet de dienstraad mee. Er is één vacature voor wie zich één kandidaat heeft gemeld. Er zijn dus geen verkiezingen nodig. Deze dienstraad houdt op te bestaan als het FSC onderdeel wordt van de Universitaire Bestuursdienst. FSC wordt daarna vertegenwoordigd door de dienstraad van de UBD.

Geesteswetenschappen

(12 zetels voor studenten)

-Voor de zetels van de studentgeleding strijden drie lijsten om het pluche: 
De grote sprong voorwaarts met 3 kandidaten,
Scala met 8 kandidaten
GeestWaardig met 5 kandidaten.

(3 vrije zetels voor medewerkers)

Voor de vacature voor het faculteitsbureau is er precies 1 kandidaat en datzelfde geldt voor het district TLC (Talen, Literatuur en Communicatie). Voor de vrijkomende zetel van Geschiedenis & Kunstgeschiedenis was geen belangstelling en blijft volgend collegejaar dus leeg.

Geneeskunde

(8 zetels voor studenten waarvan 5 voor Klinische Geneeskunde, 2 voor Biomedische Wetenschappen en 1 voor de master Klinische Gezondheidswetenschappen)

-Studievereniging MFSU Sams houdt sollicitatiegesprekken voor de 5 zetels van Klinische Geneeskunde. Er waren 9 kandidaten voor de 5 zetels. De afgevallen studenten kregen nog de tip mee dat ze zelf ook een lijst konden beginnen, maar dat hebben ze niet gedaan.

-Ook Studievereniging Mebiose doet dat voor ‘hun’ 2 zetels. Hiervoor toonden 2 studenten interesse die wel de standaard sollicitatieprocedure moesten doorlopen.

-Studievereniging Scientia Fundus heeft uit twee kandidaten kunnen kiezen voor de zetel die de master Klinische Gezondheidswetenschappen heeft.

Er is ook 1 vacature voor de personeelsgeleding voor het district Geneeskunde dat in totaal 5 van de 8 zetels mag vullen. Deze zetel is dit academisch jaar vacant gebleven en ook nu is er geen interesse getoond waardoor de zetel vacant blijft.

Geowetenschappen:

(7 zetels voor studenten)

Er zijn precies voldoende kandidaten, dus verkiezingen zijn niet nodig.

Recht, Economie, Bestuur & Organisatie:

(12 zetels voor studenten waarvan 6 voor rechtsgeleerdheid, 3 voor economie - Utrecht School of Economics - en 3 voor Bestuur & Organisatiewetenschap USBO)

-Voor rechtsgeleerdheid doet mee Lijst JSVU met 10 kandidaten
-Voor economie doet mee Lijst Ecu '92 met 4 kandidaten
-Voor B&O doet mee Lijst USBO studentenbelangen met 9 kandidaten

Sociale Wetenschappen:

(7 zetels voor studenten)

Er zijn geen verkiezingen voor de studentenzetels. De Studenteninspraak van Sociale Wetenschappen selecteert de 7 nieuwe raadsleden die door middel van sollicitatiegesprekken worden gekozen. Er waren meer dan 7 belangstellenden. De afvallers kregen de tip mee dat het mogelijk is met een eigen lijst mee te doen, maar daar heeft niemand gebruik van gemaakt.

Voor de vacature in de personeelsgeleding is één kandidaat, waardoor verkiezingen niet nodig zijn.

Universiteitsbibliotheek Utrecht, dienstraad

(7 zetels voor medewerkers

Voor één vacature meldden zich twee kandidaten; verkiezingen dus.

Universiteitsraad

Voor de 12 zetels van de studentengeleding zijn er drie lijsten ingediend met elk 30 kandidaten. Het zijn de lijsten Vuur, Helder en de Partij voor de Utrechtse Student. Deze partijen zijn nu ook vertegenwoordigd in de U-raad. Verkiezingen zijn dus nodig.

University College Utrecht

UCU loopt niet helemaal in het gelid met het verkiezingsschema van de rest van de universiteit. Vandaar dat er dit jaar zowel verkiezingen zijn voor de personeelsgeleding als voor de studentgeleding voor de College Council.

Voor de 4 zetels van de personeelsgeleding zijn 6 kandidaten.

Voor de 4 zetels voor de studenten zijn dinsdagavond 8 april verkiezingen gehouden. UCU heeft nog een aparte raad voor studenten en wie hiervoor wordt gekozen, komt ook in de College Council. Gisteren is er een nieuwe voorzitter gekozen waarvoor slechts 1 kandidaat was. Toch moet deze kandidaat meer dan 50 procent van de stemmen krijgen om voorzitter te mogen worden.

Voor de andere 3 zetels waren er 6 kandidaten die de afgelopen tijd campagne hebben gevoerd. Tijdens het dinsdag gehouden verkiezingsevenement kreeg elke kandidaat 4 minuten spreektijd, werd hen een vraag vanuit de studievereniging voorgelegd en moesten zij vragen uit de zaal beantwoorden. Aanwezigen konden daarna meteen hun stem op papier uitbrengen, andere studenten hebben nog tot donderdag om dat online te doen. Donderdagavond is de uitslag.

Facebook Twitter Whatsapp Mail