Karin Laglas van wooncorporatie Ymere wordt lid Raad van Toezicht

Body: 

Karin Laglas, directievoorzitter van woningcorporatie Ymere treedt op 1 mei toe tot de Raad van Toezicht van de Universiteit Utrecht. Zij is benoemd door de minister van Onderwijs Cultuur & Wetenschap.

Karin Laglas (1959) is geen onbekende in de academische wereld. Ze was eerder decaan van de faculteit Bouwkunde aan de Technische Universiteit Delft. Daarnaast werkte zij onder meer bij OVG Projectontwikkeling en Rodamco Europe.

Bij woningcorporatie Ymere, die gespecialiseerd is in sociale woningbouw in hert noorden van de Randstad, gaat Laglas als directievoorzitter met name over de strategie en het beleid en concernzaken, zoals communicatie en personeelsbeleid.

Naast een lidmaatschap in de Raad van Toezicht van de UU heeft Laglas nog enkele andere nevenfuncties. Zo is ze lid van de raad van commissarissen van de Koninklijke De Vries Scheepsbouw, lid van de supervisory board van de Eurocommercial Properties N.V. en lid van de raad van commissarissen van de Brink Groep.

De Raad van Toezicht houdt, met het oog op de taken van de universiteit zoals vastgelegd in de Wet Hoger Onderwijs, toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het College van Bestuur. Met name voor zaken als strategisch plan en de jaarrekening is goedkeuring van de Raad van Toezicht vereist. 

In de Raad van Toezicht is begin dit jaar een vacature ontstaan doordat voorzitter  Emmo Meijer zijn lidmaatschap na twee termijnen heeft neergelegd. Hij is opgevolgd als voorzitter door Joanne Kellermann die al in de Raad van Toezicht zat. De overige leden van de Raad van Toezicht zijn Jan van der Eijk (vice-voorzitter), Karin Bergstein, en Frank van der Duijn Schouten.

Laglas krijgt voor haar werk in de Raad van Toezicht een toelage van 16.000 euro. In maart is de toelage voor leden verhoogd van 10.000 naar 16.000 euro.

Facebook Twitter Whatsapp Mail