Studenten komen dit weekend naar de open dag van de UU.

Keuzegids 2017: 3 topopleidingen aan de UU, 11 bachelors scoren onvoldoende

Body: 

Met 58 punten staat de Universiteit Utrecht op een vierde plek in de ranglijst die de Keuzegids hoger onderwijs heeft gemaakt van de zes ‘brede universiteiten’. Drie opleidingen van de UU kregen het predicaat ‘topopleiding’. Elf studies scoren een onvoldoende.

De Keuzegids hoger onderwijs is een gids die alle opleidingen in het hoger onderwijs beoordeelt en vergelijkt. Met de open dagen voor de deur is deze ranglijst voor veel studiekiezers een handvat.

De universiteiten in Groningen en Nijmegen voeren de lijst van 'brede universiteiten' aan. De Universiteit van Amsterdam staat op de laatste plek. Met de term ‘brede universiteit’ bedoelt de Keuzegids de universiteiten die opleidingen aanbieden in vrijwel alle wetenschapsgebieden, behalve techniek. Volgens de redactie van de Keuzegids maakt dat hen “lastig bestuurbaar”, en “zet dat vaak een rem op de kwaliteit van onderwijs”. Van de ‘overige universiteiten’ wordt Wageningen het best beoordeeld.

Positieve en negatieve uitschieters
De UU is volgens de Keuzegids met vijftig bachelors en meer dan honderd masters met recht een brede universiteit te noemen. Elf bacheloropleidingen van de UU scoren het beste ten opzichte van vergelijkbare opleidingen elders in het land. Positieve uitschieters zijn onder andere Literatuurwetenschap, Scheikunde en Biomedische Wetenschappen. Drie opleidingen behalen zelfs het kwaliteitszegel ‘topopleiding’, namelijk Keltische Talen en Cultuur, Wiskunde en University College Utrecht. Laatstgenoemde krijgt dit predicaat al voor de vijfde keer op rij.

Daarentegen scoren eveneens elf opleidingen een onvoldoende. Communicatie- en Informatiewetenschappen (44 punten), Farmacie (50 punten) en Kunstgeschiedenis (46 punten) scoren zelfs het slechtst ten opzichte van vergelijkbare studies aan andere universiteiten. Bijzonder is de opleiding Muziekwetenschap. Met 52 punten scoort zij niet hoog maar is wel de beste van het land. Veel uitkomsten uit de Keuzegids komen overeen met wat Elsevier eerder dit jaar concludeerde.

'Werk aan de winkel'
Opvallend is dat van de elf onvoldoende bachelors er zes behoren tot de faculteit Geesteswetenschappen. Communicatie- en Informatiewetenschap (CIW) scoort met 44 punten het slechts van alle opleidingen. Peter Schrijver, vice-decaan van Geesteswetenschappen, is “niet vreselijk verrast” door dit resultaat.

“Bij CIW speelt dit al jaren maar er gebeurt momenteel veel om die opleiding te versterken. Ook door middel van jaarlijkse onderwijsgesprekken, die vorig jaar werden ingevoerd. Hierin kunnen studenten en docenten aangeven waar ze ontevreden over zijn. Ik had graag gezien dat de gunstige effecten hiervan sneller zichtbaar zouden zijn.” Schrijver neemt de resultaten van de Keuzegids in ieder geval serieus. “Er is werk aan de winkel maar ik heb er vertrouwen in dat het goed komt.”

Imagoprobleem
Over een imagoprobleem of negatieve beeldvorming maakt hij zich minder zorgen. "Het is misschien verrassend, maar het aantal nieuwe studenten dat zich aanmeldt voor CIW is niet significant minder. De aantallen lopen wel wat terug maar dit is een landelijke trend. Hetzelfde geldt voor Kunstgeschiedenis."

Een jaar geleden vroeg Hugo Quené, onderwijsdirecteur van de bacheloropleidingen Talen, zich nog af hoeveel waarde hij moest hechten aan de scores in de Keuzegids. Veel taalopleidingen scoorden toen ineens een stuk hoger dan de jaren ervoor. Tegen DUB zei Quené toen: "Onze cursusprogramma's zijn ongewijzigd sinds 2013 en we hebben al jaren dezelfde docenten. Het kan best zuiver toeval zijn dat onze scores nu opeens hoger zijn dan die van de rest."

Oordeel van studenten
De Keuzegids hoger onderwijs 2017 heeft ruim 400 bacheloropleidingen vergeleken en beoordeeld. De redactie baseert hun oordeel grotendeels op de uitkomsten van de Nationale Studenten Enquête. De Open Universiteit neemt een bijzondere plek in. Haar zeven opleidingen worden positief beoordeeld, maar de OU geeft afstandsonderwijs en heeft dus geen eigen campus. Drie OU-studies hebben het kwaliteitszegel ‘topopleiding’ gekregen. 

Facebook Twitter Whatsapp Mail